Pracovní skupina byla založena na základě přijetí nového Státního programu EVVO a environmentálního poradenství na léta 2016-2025, a to jako hlavní koordinační a evaluační orgán ve vazbě na plnění jednotlivých zpravidla tříletých akčních plánů EVVO. Pracovní skupina je zároveň poradním a konzultačním orgánem MŽP pro koordinaci systému EVVO v ČR. Skládá se  ze zástupců rezortů, ale i akademické sféry, pedagogů, pracovníků ekocenter.

Zápisy z jednání

2018

2017