Založení pracovní skupiny bylo schváleno dne 6. února 2020 v rámci jednání RVUR. Koordinaci pracovní skupiny  zajišťuje Ministerstvo životního prostředí a jejím cílem je vytvořit policy paper pro oblast začlenění klimatické výchovy v rámci vzdělávacího systému v ČR a metodická doporučení a příklady dobré praxe pro vzdělavatele pro uchopení tématu klimatické změny ve výuce. Skupina bude fungovat cca 1,5 roku a zahrne jak experty z EVVO a GRV, tak i klimatology, ekopsychology, studenty a pedagogy apod.

Zápisy z jednání

2020