Strategický rámec

Česká republika 2030

ČR 2030 je dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí.

Jeho naplnění zvýší kvalitu života ve všech regionech a nasměřuje Česko k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce.

Kapitoly strategie

Rychle se zorientujte v klíčových oblastech Strategického rámce ČR 2030. Zkrácené znění.

Celé dokumenty

Plné znění Strategického rámce ČR 2030 včetně příloh, indikátorů kvality života, podkladových studií a dalšího.