Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030 (VNR) je příležitostí pro každý stát informovat o plnění globálních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN.

První Národní dobrovolný přezkum z roku 2017

Česká republika představila svůj první Národní dobrovolný přezkum v roce 2017, a to u příležitosti Politického fóra na vysoké úrovni v červenci 2017, v New Yorku. První přezkum České republiky představoval především vizi a strategii v naplňování Cílů udržitelného rozvoje do budoucna, vzhledem k tomu, že politika Agendy 2030v Česku teprve začínala.

Druhý Národní dobrovolný přezkum jako výzva pro rok 2021!

V letošním roce  bude Česká republika prezentovat svůj druhý dobrovolný přezkum, který zhodnotí vývoj naplňování Cílů udržitelného rozvoje v ČR v uplynulých čtyřech letech. Dle výsledků letošního přezkumu je zřejmé, že Česko je i nadále  velmi aktivním hráčem v této oblasti.  Udržitelný rozvoj se podařilo začlenit do každodenních procesů tvorby politiky. Tuto skutečnostodráží i fakt, že se Česká republika v mezinárodním SDG Indexu, který hodnotí naplňování Cílů udržitelného rozvoje, pravidelně umísťuje na předních příčkách. Podrobné informace, o tom, jak se nám daří naplňovat Cíle udržitelného rozvoje,  si můžete přečíst v níže uvedené české nebo anglické verzi přezkumu.

Video prezentace druhého Národního dobrovolného přezkumu

Video prezentace České republiky vznikla pod taktovkou Ministerstva životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí. V rámci videa vystupuje mj. hejtman Moravskoslezského kraje, Ivo Vondrák a primátorka města Jihlavy, Karolína Koubová. Nedílnou součástí společnosti jsou i neziskové organizace, které věnují udržitelnosti zvýšenou pozornost.  Neziskový sektor v rámci videa proto zastupuje výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, Lucie Mádlová. Vědu a vzdělání prezentuje kosmický inženýr a  NATO2030 Young Leader, Jan Lukačevič. Na problematiku nerovností a genderu upozorňuje vedoucí delegace EU na Y7 2020, Karolína Lískovcová. Své poselství rovněž předávají členové vlády, a to  ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek.

Indikátorová sada k Národnímu dobrovolnému přezkumu

Druhý Národní dobrovolný přezkum by samozřejmě nemohl vzniknout bez indikátorové sady, kterou si můžete prohlédnout na tomto webu:

 

Doprovodná akce České repubiky „Check the Czech Solutions for Sustainability“

V návaznosti na letošní online prezentaci VNR připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí také doprovodnou virtuální akci pro veřejnost. Ta se uskuteční dne 14. července 2021 od 19:00 a vystoupí na ní mj. právě americký ekonom Jeffrey Sachs, který shrne úspěchy a výzvy českého naplňování cílů udržitelného rozvoje. Doprovodnou akci bude možné sledovat online na Facebookovém profilu Udržitelný rozvojUdržitelný rozvoj a na Youtube kanálu Udržitelný rozvoj TV.

Concept note s podrobnými informacemi ohledně programu a medailonků panelistů si můžete prohlédnout na níže uvedeném odkazu.