Česká republika představí dne 12. 7 2021 svůj Národní dobrovolný přezkum (Voluntary National Review, VNR). Prezentace proběhne v rámci Politického fóra na vysoké úrovni (High Level Political Forum, HLPF), které se každoročně koná pod taktovkou OSN. VNR představuje unikátní zprávu, která podrobně shrnuje, jak se České republice daří naplňovat Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs). V letošním roce představí Česká republika již druhý VNR report, poprvé tak učinila v roce 2017.

Cíle udržitelného rozvoje tvoří nedílnou součást Agendy 2030, kterou v září 2015 přijalo světové společenství na půdě Valného shromáždění Organizace spojených národů. Jedná se o dlouhodobý a ambiciózní program ve všech oblastech lidského konání.  Agenda 2030 je nejkomplexnější rozvojovou strategií, na které se podílejí všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů. Agenda stojí na třech pilířích – ekonomickém, sociálním a environmentálním. Tyto pilíře jsou neoddělitelně propojené a navzájem se doplňují.

K naplňování celosvětově platné a uznávané Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje se zavázala i vláda České republiky. Na základě výsledků SDG Indexu, které každoročně publikuje tým vedený prof. Jeffrey Sachsem z Kolumbijské univerzity v New Yorku, je zřejmé, že Česká republika patří k světové špičce v naplňování SDGs. V letošním roce obsadila Česká republika 12. místo a v roce 2019 se umístila dokonce na 7. příčce celkového hodnocení.

Výsledky českého VNR budou prezentovány během vystoupení České republiky před OSN dne 12. července 2021 od 17:40 na UNTV. Vzhledem ke koronavirovým opatřením proběhne letošní HLPF, a tudíž i prezentace českého VNR, online formou.

Součástí prezentace českého VNR bude 9 minutové video, které shrne všechny úspěchy, výzvy, ale i nedostatky, které má Česká republika v oblasti naplňování SDGs. Toto video vzniklo pod taktovkou Ministerstva životního prostředí, ovšem velký dík patří zejména všem účinkujícím a rovněž  kolegům, kteří byli nápomocní během příprav tohto videa.  Paleta účinkujících je poměrně pestrá, nechyběli mezi nimi zástupci vlády a neziskového sektoru, zástupci české mládeže a vědy nebo také zástupci krajů a municipalit. Právě zapojení krajů a municipalit je jedním z klíčových aspektů úspěšené implementace SDGs. V rámci videa je zastoupí hejtman Moravskoslezského kraje, Ivo Vondrák a primátorka města Jihlavy, Karolína Koubová. Nedílnou součástí společnosti jsou i neziskové organizace, které věnují udržitelnosti zvýšenou pozornost.  Neziskový sektor v rámci videa proto zastoupí výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, Lucie Mádlová. Vědu a vzdělání představí kosmický inženýr a  NATO2030 Young Leader, Jan Lukačevič. Na problematiku nerovností a genderu upozorní vedoucí delegace EU na Y7 2020, Karolína Lískovcová. Své poselství rovněž předají členové vlády, a to  ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek.

V návaznosti na letošní prezentaci VNR připravilo Ministerstvo životního prostředí rovněž doprovodnou virtuální akci ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, která se uskuteční dne 14. července 2021 od 19:00. V rámci této akce vystoupí mj. uznávaný americký ekonom Jeffrey Sachs, který shrne úspěchy a výzvy českého naplňování cílů udržitelného rozvoje. Doprovodnou akci bude možné sledovat online na Facebookovém profilu Udržitelný rozvoj a na Youtube kanálu Udržitelný rozvoj TV.

VNR report si můžete přečíst v české nebo anglické verzi na našem webu ČR 2030.