Do roku 2030 dosáhne Siemens CO2 neutrality svých aktivit v České republice. Závazku dosáhnout 50 % snížení emisí oxidu uhličitého vůči roku 2014 (globální závazek Siemensu do roku 2020) se nám již podařilo – v roce 2018 český Siemens dosáhl snížení emisí o 70 %.

Klíčová oblast: Odolné ekosystémy

Sektor: Vzdělávací instituce

Dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030

Neutrality CO2 se snažíme dosáhnout kombinací několika faktorů:
– realizací projektů na snížení energetické náročnosti
– nákupem certifikované elektrické energie z obnovitelných zdrojů – úspora činí 43 tisíc tun CO2 / rok
– zavedením elektromobilů do firemního vozového parku a úpravou modelové řady vozů se spalovacími motory – průměrné emise 110 g CO2 / km.

Zavázáním se k uhlíkové neutralitě do roku 2030 ukazuje Siemens nejen vedoucí roli firmy v boji proti klimatickým změnám, ale také ekonomický přínos této filozofie. Na vlastním příkladu představujeme nové technologie, které snižují CO2 a současně přinášejí finanční úspory.


Od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2030


Cíle a indikátory

1.) Do roku 2030 dosáhneme CO2 neutrality svých aktivit v České republice


Cíle udržitelného rozvoje


http://www.siemens.cz/b2s