Siemens

Do roku 2030 dosáhne Siemens Česká republika neutrality emisí oxidu uhličitého ve svých aktivitách.

Sektor: Firmy

Dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030

Na mezinárodní úrovni se Siemens nejprve zavázal k 50 % snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) vůči roku 2014. To se českému Siemensu již podařilo, v roce jsme dosáhli snížení emisí o 70 %. Nyní jsme přistoupili k ještě ambicióznějšímu cíli, a to snížení emisí CO2 o celých 100 %.

Neutrality CO2 se snažíme dosáhnout kombinací několika faktorů:
– realizací projektů na snížení energetické náročnosti
– nákupem certifikované elektrické energie z obnovitelných zdrojů – úspora činí 43 tisíc tun CO2 / rok
– zavedením elektromobilů do firemního vozového parku a úpravou modelové řady vozů se spalovacími motory – průměrné emise 110 g CO2 / km.

Zavázáním se k uhlíkové neutralitě do roku 2030 ukazuje Siemens nejen vedoucí roli firmy v boji proti klimatickým změnám, ale také ekonomický přínos této filozofie. Na vlastním příkladu představujeme nové technologie, které snižují CO2 a současně přinášejí finanční úspory.


Trvání závazku: od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2030


Cíle a indikátory

1.) Do roku 2030 dosáhneme neutrality emisí oxidu uhličitého (CO2) ve svých aktivitách v České republice


Cíle udržitelného rozvoje


Více se dozvíte na: http://www.siemens.cz/b2s