Přijaté závazky

     

Firmy

Uhlíková neutralita a udržitelnost

Hospodářský model | Vodafone Czech Republic

Vodafone bude v roce 2040 uhlíkově neutrální. Do výběru svých dodavatelů také nově zavádí kritéria udržitelnosti

Za každého zaměstnance strom

Odolné ekosystémy | Skupina ČEZ

Závazek vlastními silami zasadit strom za každého zaměstnance Skupiny ĆEZ v České republice a pomoci tak ke zmírnění klimatických změn a k obnově lesů zničených kůrovcem.

MAKRO do roku 2020 zruší distribuci plastových tašek ve všech svých prodejnách

Hospodářský model | MAKRO Cash & Carry ČR

MAKRO se zavazuje, že do roku 2020 zmizí z jeho poboček všechny plastové tašky a nebude již nadále pokračovat v jejich distribuci. Od zmíněného data budou v MAKRU ke koupi pouze tašky z ekologických a recyklovatelných materiálů.

Vzdělávání našich zákazníků k recyklaci

Hospodářský model | COOP

Největší tuzemská maloobchodní síť družstevních prodejen COOP spustila v roce 2019 program Společná věc COOP – komunikační kampaň cílící na zákazníky prodejen COOP.

Lidl bude nabízet více udržitelných potravin a surovin

Hospodářský model | Lidl

Lidl se zavazuje k nákupu surovin pěstovaných pouze udržitelným způsobem. Do konce roku 2025 nebude Lidl v Česku prodávat vejce z klecových chovů a bude postupně navyšovat podíl kakaa, kávy, čaje a ryb z udržitelných zdrojů až na 100 %.

Lidl sníží množství plastů ve svých prodejnách do roku 2025 o 20 %

Hospodářský model | Lidl

Lidl sníží množství plastů u svých privátních značek ve všech svých prodejnách do roku 2025 o 20 %

Dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030

Odolné ekosystémy | Siemens

Do roku 2030 dosáhne Siemens Česká republika neutrality emisí oxidu uhličitého ve svých aktivitách.

Vybudovat úsporné a bezpečné veřejné osvětlení v Táboře

Obce a regiony | Technické služby Tábor

Technické služby Tábor se zavazují snižovat spotřebu elektrické energie do veřejného osvětlení a omezovat světelný smog ve městě.

FOREWEAR – nový život pro nepotřebný textil

Hospodářský model | FOREWEAR

Co se starým oblečením a zbytky textilu? Než aby skončily na skládce, vytvoříme z nich recyklované ekologické firemní dárky šité v chráněné dílně.

Neziskovky

Kam s ním

Hospodářský model | Ukliďme Česko z.s.

Vývoj a provoz webu a mobilní aplikace sloužící všem, kteří se potřebují zbavit nepotřebných věcí či odpadů.

Kavárna v pohybu s přírodní zahrádkou

Lidé a společnost | Vrátka, z.s.

Rozšíření naší sociální kavárny o zahrádku s komunitní funkcí

Veřejný sektor

MZV ČR se zavazuje k udržitelnějšímu fungování ministerstva včetně ambasád

Obce a regiony | Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR se zavazuje během roku 2020 a 2021 provést řadu opatření, jejichž cílem bude ekologičtější a udržitelnější fungování úřadu. Důraz bude kladen především na odpadové hospodářství, čistější energie, užívání dešťové vody, ale také na zajištění větší rovnosti mezi ženami a muži. V rámci programu Zelených ambasád zřídíme fond, ze kterého budou moci české ambasády v zahraničí čerpat prostředky na své ekologické projekty.

Nepoužívat jednorázové plastové nádobí, třídění odpadu, motivace občanů

Obce a regiony | Městský úřad Kadaň

Nepoužívat jednorázové plastové nádobí, umělohmotná míchátka, plastová brčka, třídit odpad a odkládat jej odděleně na vyhrazených místech na všech budovách MěÚ ( plast, papír, sklo, kov, bioodpad, elektroodpad, baterie).

Jednotlivci

Péče o lesy, vysazování stromů

Odolné ekosystémy | Honza Šindelář

Aktivní zapojení do organizovaných akci k obnovení lesů v ČR, případně provádět vlastní akce se stejným účelem.

Stop jednorázovým plenám

Lidé a společnost | Nela Dorotíková

Chci odbourat používání jednorázových plen z ekologického hlediska a používání vlhčených ubrousků.

Žít ve větším souladu s přírodou

Lidé a společnost | Eliška Wimmerová

Chci žít v souladu s přírodou, naučit se chovat se ekologicky a pomoci druhým zorientovat se v této problemtice pomocí platformy „Kamila máma se srdcem pro přírodu“

Přestavba louky na mokřady

Odolné ekosystémy | Markéta

Přestavba travnaté plochy na plochu s přírodním jezírkem a prostorem pro různé rostlinné a živočišné druhy

Zachraňme svět

Lidé a společnost | Lucie Materna

Zavazuji se udělat VŠE proto, abych zabránila zničení našeho ekosystému, znečišťování planety a vymírání živočišných druhů.

na zkoušku měsíc bez zbytečných plastů

Odolné ekosystémy | Markéta

Ráda bych vyzkoušela, zda lze zvládnout „existovat“ měsíc bez zbytečných plastů.

Přijaté závazky #dostbyloplastu

#KrajBezPlastu

#dostbyloplastu | Jihomoravský kraj

Kampaň Jihomoravského kraje nazvaná “#KrajBezPlastu” má za cíl snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití, a to nejen u krajského úřadu, ale také u příspěvkových organizací kraje. Další, neméně důležitou ambicí kampaně, je motivovat k podobnému jednání také podnikatele a obecní a městské úřady v kraji (a jejich prostřednictvím i veřejnost).

#PodripskoBezPlastu

#dostbyloplastu | MAS Podřipsko, z.s.

Kampaň MAS Podřipsko s názvem #PodripskoBezPlastu má za cíl šířit osvětu o zbytečnosti a zátěži plastovými obaly. Osvěta je cílená nejen na občany, ale především na představitele obcí v území MAS Podřipsko, kteří mohou následně přímo ovlivnit aktivity vedoucí k další podpoře života bez obalu.

#PVKneplastuje

#dostbyloplastu | Pražské vodovody a kanalizace

Kampaň společnosti Pražské vodovody a kanalizace (dále jen PVK) si klade za cíl být společensky odpovědnou firmou – eliminovat produkci jednorázových plastů mezi zaměstnanci. V širším měřítku se zaměříme i na předcházení vzniku dalších odpadů, neboť: „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.

#trhybezplastu

#dostbyloplastu | Trhy na Jiřáku

Na Trhy na Jiřáku přichází návštěvníci čtyři dny v týdnu za kvalitními potravinami a zbožím. Proto jsme chtěli zlepšit i způsob, jakým si svůj nákup odnesou. Od února 2019 jsme proto přešli na koncept bezobalového trhu.

#VeoliaNeplastuje

#dostbyloplastu | VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Kampaň #VeoliaNeplastuje je zaměřena na udržitelné chování zaměstnanců Veolia Florentinum – eliminovat produkci jednorázových plastů mezi zaměstnanci v administrativní budově na Florentinu. V širším měřítku se zaměřit i na předcházení vzniku dalších odpadů, neboť: „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.

Aktivně snižujeme použité plasty v celém produktovém cyklu

#dostbyloplastu | Tchibo Praha, spol. s r.o.

Cílem Tchibo je snížit množství použitých plastových obalů a produktů od zadání do výroby, přes dopravu, spotřebu koncovým uživatelem, až po možnosti recyklace, to vše včetně edukace zaměstnanců i zákazníků.

Annauzmadost

#dostbyloplastu | Anna

Nelíbí se mi spousta sáčků, např. na nákup pečiva.
A plastové kelímky na různých kulturních akcích.

Bára říká plastu dost

#dostbyloplastu | Barbora Smudková

Iniciativa #dostbyloplastu se od ledna 2019 stala mým denním chlebem, a to nejen v práci, kde za iniciativu komunikuji, ale i v osobním životě. Některým nadužívaným plastům už se vyhýbám automaticky. S těmi, u kterých je to těžší, se snažím alespoň neplýtvat a ideálně je znovu použít.

BENZINA OMEZUJE JEDNORÁZOVÉ PLASTY

#dostbyloplastu | BENZINA

Benzina se dobrovolně zavázala postupně nahradit jednorázové plasty a obaly plně recyklovatelnými materiály. Největší sít čerpacích stanic v Česku plánuje během dvou let ušetřit přibližně 10 tun plastových materiálů. – „Cítíme zodpovědnost za životní prostředí a ke stejnému chování chceme inspirovat naše zákazníky, partnery a ostatní společnosti!“

Cestování bez zbytečného plastu

#dostbyloplastu | Leo Express

Dopravce Leo Express se dobrovolně zavazuje v rámci svých služeb snížit spotřebu jednorázového nádobí a propagovat udržitelné využívání plastů.

Deplastifikace KB

#dostbyloplastu | KOMERČNÍ BANKA

Od roku 2018 deplastifikujeme Komerční banku.

Domácí jogurt ve skle

#dostbyloplastu | Lenka Q.

Nebudu kupovat jogurty v plastových kelímcích.

Dost

#dostbyloplastu | Ráďa

Chtěla bych omezit plastové obaly u nás v rodině na minimum.

Dost bylo plastu aneb jak se rodina zbavila zbytečných plastů

#dostbyloplastu | Karolína Cmuntová

Zbavit rodinu zbytečných plastu, ukázat jim, že to jde i bez nich.

Dost bylo plastu v Chomutově

#dostbyloplastu | Statutární město Chomutov

Přijatými opatřeními chceme snížit používání plastů a motivovat úředníky a občany města k omezení používání plastů a vyššímu třídění odpadu. Podporovat budeme ty, kteří jdou nakupování a životu bez zbytečných obalů naproti.