Žijeme ve světě  dostatku věcí, reklamy a uživatelských hodnocení, že je někdy těžké zjistit, jakou stopu výrobek či služba zanechává. Nová iniciativa Ministerstva životního prostředí chce poskytnout firmám, veřejné správě i jednotlivcům možnost zlepšit se v odpovědném nakupování. Zapojit se může každý, je to velice prosté!

Odpovědné nakupování vnímáme jako proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku, a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.  Odpovědné nakupování tak propojuje ekonomické, sociální i environmentální aspekty a má tak blízko k tzv. principu 3E, který zahrnuje hospodárnost (economy), účelnost (efficiency) a efektivnost (effectiveness). 

Cílem odpovědného nakupování je motivovat veřejnost, veřejné i soukromé subjekty ke změně spotřebních návyků a k zamyšlení nad tím, jaké pozadí stojí za produkty a službami, které nakupujeme a následné využíváme. Odpovědným nakupováním můžeme nejen minimalizovat náš dopad na životní prostředí, ale rovněž podpořit zajímavé projekty, či regionální produkty ze všech koutů naší země. Ekologické chování je totiž i ekonomické. Odpovědnou volbou můžeme pomoci spotřebovávat méně zdrojů a energie a méně znečišťovat planetu.

Jak poznám, které produkty jsou šetrné k životnímu prostředí? Pro lepší orientaci stačí u produktů vyhledat tzn. Ekoznačku. Právě Ekoznačka nám umožňuje snadný výběr produktů šetrnějších k životnímu prostředí a firmám pomáhá jasně odlišit jejich výrobky od konkurence.  Dále můžete věnovat pozornost programu EMAS, který je systémem environmentálního managementu a je garantovaný státem, či Evropskou komisí. Program EMAS umožňuje organizacím deklarovat tím nejdůvěryhodnějším způsobem, že v rámci své činnosti dbají na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků či poskytování služeb zvažují své dopady na životní prostředí.

Jak se mohu zapojit jako jednotlivec?

 • Nakupujte pouze to, co skutečně potřebujete. Vsaďte na kvalitu a ne na kvantitu.
 • Upřednostňujte environmentálně šetrnou zábavu, např. pěší výlet do přírody.
 • Vybírejte si produkty s minimálním množstvím obalů.
 • Vyhýbejte se věcem, které jsou jen na jedno použití. Snažte se produkty nejdříve opravit, než je vyhodíte.
 • Zbytečně neplýtvejte energiemi a surovinami.
 • Nevytvářejte zbytečný odpad, popř. se jej snažte recyklovat či řádně vytřídit.
 • Podporujte místní výrobce a využijte místních surovin.
 • Zkuste si vypěstovat ovoce a zeleninu na vlastní zahrádce, popř. využijte lokálních farmářů.
 • Nové produkty vybírejte s rozvahou. Dávejte přednost produktům s ekoznačkou a českým produktům.
 • Nenechte se strhnout reklamou.
 • Zajímejte se, jak a co nakupuje vaše město, kraj nebo státní správa.

Jak se mohu zapojit jako veřejná sféra?

 • Využijte Metodiku pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Tato metodika vám pomůže vybrat opatření, které lze přijmout a snížit dopady na životní prostředí. Metodické listy se zaměřují např. na šetrný provoz budov, výpočetní techniku, používání papíru aj. Kompletní informace naleznete zde.
 • K usnadnění environmentálně šetrného zadávání existuje rovněž řada metodik vypracovaných Evropskou komisí, hovoří se o tzv. zelených veřejných zakázkách – GPP, Green Public Procurement.
 • Environmentálně šetrné nakupování je součástí širšího konceptu odpovědného/ udržitelného nakupování, které zohledňuje sociální, ekonomické i environmentální dopady veřejných nákupů. Metodiky a příklady dobré praxe najdete zde: sovz.cz.
 • Využijte pokyny ISO 20400: Udržitelné nakupování.

Jak se mohu zapojit jako firma?

 • Vytvořením strategie pro odpověděné nakupování a jejím naplňováním, inspirovat se lze např. Metodikou pro veřejnou správu, případně pokyny ISO 20400.
 • Připojit se do Programu EMAS.
 • Komunikovat aspekty udržitelnosti svých produktů a služeb, a tím podporovat poptávku po udržitelných výrobcích a službách.
 • Spolupracovat se svým dodavatelským řetězcem na hledání udržitelných řešení.

Zapojte se i vy! Registrujte svůj nákup a pomozte nám podpořit odpovědné nakupování, které bude ku prospěchu společnosti i ekonomice a které zároveň minimalizuje negativní dopady na životní prostředí! 

#nakupujemeodpovědně

PŘIJATE ZÁVAZKY #nakupujemeodpovědně

Firmy

Vodafone zavádí kritéria udržitelnosti pro svůj dodavatelský řetězec

Hospodářský model | Vodafone Czech Republic

Vodafone zavádí nová kritéria pro výběr svých dodavatelů. Nově bude hodnotit závazky svých dodavatelů v oblasti životního prostředí, diverzity a inkluze.

Veřejný sektor

Závazek Ministerstva životního prostředí v oblasti odpovědného nákupu a provozu

Dobré vládnutí | Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí se zavazuje k provedení několika kroků v oblasti veřejného zadávání za účelem odpovědnějších nákupů a provozu úřadu, které budou splňovat environmentální, sociální a ekonomická kritéria.

Jednotlivci