Obce a regiony

Jak vypadají obce a regiony v roce 2030? Klíčové pro kvalitu života v obcích, městech či regionech je odpovědné využívání území, které vytváří podmínky pro harmonický rozvoj a omezování negativních jevů. Nedochází k rozrůstání měst do krajiny (suburbanizace), občané a občanky mají v místě bydliště dostupné garantované veřejné služby, jako je doprava, vzdělání nebo lékařské služby.

Města a obce se adaptují na změny klimatu, periferie jsou napojené na okolní země, ale i na centra v rámci Česka.

Přijaté dobrovolné závazky

 

Vybudovat úsporné a bezpečné veřejné osvětlení v Táboře

Obce a regiony

Technické služby Tábor se zavazují snižovat spotřebu elektrické energie do veřejného osvětlení a omezovat světelný smog ve městě.


Příklady dobré praxe

 

Císařský ostrov ukazuje, jak plánovat budoucnost města

Obce a regiony

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti architektury rozvoje a správy města.


Třebíč prosazuje společensky odpovědné nakupování

Obce a regiony

Třebíč se už v roce 2014 stala Fairtradovým městem.


Udržitelná doprava pro zaměstnance

Obce a regiony

Dopravní zácpy ve velkoměstech mají nepříznivý vliv nejen na kvalitu ovzduší, ale také na fyzický a psychický stav člověka.


Další klíčové oblasti

Přijměte dobrovolný závazek

Udržitelné Česko 2030 je dosažitelná vize.

Stačí, když všichni přispějeme tak, jak umíme. Přijměte také udržitelný závazek a dejte o tom vědět světu.