Obce a regiony

Jak vypadají obce a regiony v roce 2030? Klíčové pro kvalitu života v obcích, městech či regionech je odpovědné využívání území, které vytváří podmínky pro harmonický rozvoj a omezování negativních jevů. Nedochází k rozrůstání měst do krajiny (suburbanizace), občané a občanky mají v místě bydliště dostupné garantované veřejné služby, jako je doprava, vzdělání nebo lékařské služby.

Města a obce se adaptují na změny klimatu, periferie jsou napojené na okolní země, ale i na centra v rámci Česka.

Přijaté dobrovolné závazky

 

MZV ČR se zavazuje k udržitelnějšímu fungování ministerstva včetně ambasád

Obce a regiony | Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR se zavazuje během roku 2020 a 2021 provést řadu opatření, jejichž cílem bude ekologičtější a udržitelnější fungování úřadu. Důraz bude kladen především na odpadové hospodářství, čistější energie, užívání dešťové vody, ale také na zajištění větší rovnosti mezi ženami a muži. V rámci programu Zelených ambasád zřídíme fond, ze kterého budou moci české ambasády v zahraničí čerpat prostředky na své ekologické projekty.

Nepoužívat jednorázové plastové nádobí, třídění odpadu, motivace občanů

Obce a regiony | Městský úřad Kadaň

Nepoužívat jednorázové plastové nádobí, umělohmotná míchátka, plastová brčka, třídit odpad a odkládat jej odděleně na vyhrazených místech na všech budovách MěÚ ( plast, papír, sklo, kov, bioodpad, elektroodpad, baterie).

Vybudovat úsporné a bezpečné veřejné osvětlení v Táboře

Obce a regiony | Technické služby Tábor

Technické služby Tábor se zavazují snižovat spotřebu elektrické energie do veřejného osvětlení a omezovat světelný smog ve městě.

Příklady dobré praxe

 

Císařský ostrov ukazuje, jak plánovat budoucnost města

Obce a regiony | IPR Praha

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti architektury rozvoje a správy města.

Třebíč prosazuje společensky odpovědné nakupování

Obce a regiony | Město Třebíč

Třebíč se už v roce 2014 stala Fairtradovým městem.

Udržitelná doprava pro zaměstnance

Obce a regiony | Nadace Partnerství

Dopravní zácpy ve velkoměstech mají nepříznivý vliv nejen na kvalitu ovzduší, ale také na fyzický a psychický stav člověka.

Další klíčové oblasti

Přijměte dobrovolný závazek

Udržitelné Česko 2030 je dosažitelná vize.

Stačí, když všichni přispějeme tak, jak umíme. Přijměte také udržitelný závazek a dejte o tom vědět světu.