Lidé a společnost

Jak bude vypadat Česko v roce 2030? Je to společností vzdělaných, odpovědných a aktivních obyvatel. Společnost drží pohromadě díky funkčním rodinám a veřejnosti, která se podílí na dobrém vládnutí. Lidé mají možnost získat důstojnou práci, zdravotní a sociální péči, mají rovný přístup ke kultuře a efektivnímu vzdělávacímu systému. Lidé dávají přednost zdravému životnímu stylu, žijí ve zdravém prostředí a upřednostňují uvědomělou spotřebu. To všechno se děje za předpokladu minimalizace dopadů na životní prostředí a sociální vyloučení.

Aby tak Česko v roce 2030 skutečně vypadalo, musíme se vyrovnat s řadou problémů jako je stárnutí populace nebo digitalizace a robotizace. Proto se cílem veřejných politik musí stát zlepšování kvality života všech obyvatel. Klíčovým nástrojem jsou státem garantované veřejné služby, zejména veřejné zdravotní a sociální pojištění.

Přijaté dobrovolné závazky

 

Kavárna v pohybu s přírodní zahrádkou

Lidé a společnost | Vrátka, z.s.

Rozšíření naší sociální kavárny o zahrádku s komunitní funkcí

Stop jednorázovým plenám

Lidé a společnost | Nela Dorotíková

Chci odbourat používání jednorázových plen z ekologického hlediska a používání vlhčených ubrousků.

Zachraňme svět

Lidé a společnost | Lucie Materna

Zavazuji se udělat VŠE proto, abych zabránila zničení našeho ekosystému, znečišťování planety a vymírání živočišných druhů.

Žít ve větším souladu s přírodou

Lidé a společnost | Eliška Wimmerová

Chci žít v souladu s přírodou, naučit se chovat se ekologicky a pomoci druhým zorientovat se v této problemtice pomocí platformy „Kamila máma se srdcem pro přírodu“

Příklady dobré praxe

 

14 tipů pro menší spotřebu auta a eko jízdu

Lidé a společnost |

Jak snížit spotřebu auta? Zkuste čtrnáct rad pro úspornější řízení auta, která prospěje nejen vaší peněžence, ale i životnímu prostředí.

Elpida: Stáří nemusí být závislé a osamělé, ale i aktivní a smysluplné

Lidé a společnost | Elpida

Jedním z ukazatelů úrovně lidské civilizace je postoj společnost k nejzranitelnějším skupinám obyvatel, mezi které bezesporu patří senioři.

Krása pomoci podporuje důstojný život seniorů

Lidé a společnost | Nadace Krása pomoci

Nadace Krása pomoci se věnuje dlouhodobě opomíjenému, avšak stále důležitějšímu tématu – životu seniorů

Vodafone: Matky vítány!

Lidé a společnost | Vodafone

Jak může firma podporovat zaměstnávání matek a posilovat postavení žen na pracovišti?

Další klíčové oblasti