Globální rozvoj

Jak vypadá vztah Česka k zahraničí v roce 2030? Země přispívá svou domácí i zahraniční politikou k prosazování hodnot a principů udržitelného rozvoje v Evropské unii a ve světě. Česko koordinuje svůj postup v oblasti udržitelnosti s ostatními státy EU, využívá na mezinárodním poli přijetí Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje OSN, podporuje závazky globální i vlastní a prosazuje národní priority v udržitelném rozvoji na globální úrovni.

Vzhledem k možným dopadům na třetí země působí Česko na globální úrovni na základě principu: silnější priorita, užší koordinace a větší koherence vnějších politik udržitelného rozvoje.

Přijaté dobrovolné závazky

 

Příklady dobré praxe

 

Další klíčové oblasti

Přijměte dobrovolný závazek

Udržitelné Česko 2030 je dosažitelná vize.

Stačí, když všichni přispějeme tak, jak umíme. Přijměte také udržitelný závazek a dejte o tom vědět světu.