Dobré vládnutí

Plány na udržitelný rozvoj České republiky zůstanou pouze na papíře, nebudeme-li si schopni dobře vládnout. Většiny cílů totiž dosahujeme pomocí veřejných politik, nástroji veřejné správy.

Stát může ovlivnit mnohé. Naplnit vizi dobrého vládnutí v demokratické republice ale není jenom věcí státu, nýbrž všech občanů a občanek této republiky. Stát vytváří možnosti a pobídky, které však mohou být bezvýsledné, nebude-li o jejich využití zájem.

Vizí České republiky 2030 je země, kde se vládne demokraticky a současně dlouhodobě efektivně. Struktura rozhodování je odolná, pružná a inkluzivní. Občané a občanky se aktivně podílejí na rozhodování o věcech veřejných a stát jim k tomu vytváří vhodné podmínky. Veřejná správa prostřednictvím veřejných politik dlouhodobě zvyšuje kvalitu života obyvatel a obyvatelek České republiky a naplňuje cíle udržitelného rozvoje.

Přijaté dobrovolné závazky

 

Závazek Ministerstva životního prostředí v oblasti odpovědného nákupu a provozu

Dobré vládnutí | Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí se zavazuje k provedení několika kroků v oblasti veřejného zadávání za účelem odpovědnějších nákupů a provozu úřadu, které budou splňovat environmentální, sociální a ekonomická kritéria.

Příklady dobré praxe

 

Další klíčové oblasti

Přijměte dobrovolný závazek

Udržitelné Česko 2030 je dosažitelná vize.

Stačí, když všichni přispějeme tak, jak umíme. Přijměte také udržitelný závazek a dejte o tom vědět světu.