Dobré vládnutí

Plány na udržitelný rozvoj České republiky zůstanou pouze na papíře, nebudeme-li si schopni dobře vládnout. Většiny cílů totiž dosahujeme pomocí veřejných politik, nástroji veřejné správy.

Stát může ovlivnit mnohé. Naplnit vizi dobrého vládnutí v demokratické republice ale není jenom věcí státu, nýbrž všech občanů a občanek této republiky. Stát vytváří možnosti a pobídky, které však mohou být bezvýsledné, nebude-li o jejich využití zájem.

Vizí České republiky 2030 je země, kde se vládne demokraticky a současně dlouhodobě efektivně. Struktura rozhodování je odolná, pružná a inkluzivní. Občané a občanky se aktivně podílejí na rozhodování o věcech veřejných a stát jim k tomu vytváří vhodné podmínky. Veřejná správa prostřednictvím veřejných politik dlouhodobě zvyšuje kvalitu života obyvatel a obyvatelek České republiky a naplňuje cíle udržitelného rozvoje.

Přijaté dobrovolné závazky

 

Příklady dobré praxe

 

Další klíčové oblasti

Přijměte dobrovolný závazek

Udržitelné Česko 2030 je dosažitelná vize.

Stačí, když všichni přispějeme tak, jak umíme. Přijměte také udržitelný závazek a dejte o tom vědět světu.