Česká republika se již posedmé v historii účastila Evropského týdne udržitelného rozvoje. Na rozdíl od loňského ročníku, který probíhal ve stínu koronavirových opatření, letos mohli organizátoři plánovat své akce s větším rozletem. V termínu 20. – 26. září 2021 se uskutečnilo 45 akcí napříč celou republikou.  Nechyběli mezi nimi např. dny otevřených dveří ve vybraných slunečních elektrárnách, webináře o snížení uhlíkové stopy, či Hry za lepší svět pro děti v zahradách Černínského paláce.  Letošním novým partnerem Evropského týdne se stal Envimagazin, populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelnosti, ekologie, životního prostředí.

V rámci Evropského týdne proběhlo rovněž slavnostní předání Cen SDGs, které každoročně vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti. Ministerstvo životního prostředí, které je každoročním partnerem Cen SDGs, se v letošním ročníku se podílelo na vyhodnocování vítězných projektů, a to v kategorii byznys, veřejná sféra a vzdělávání. Dalším významným milníkem letošního Evropského týdne bylo navázání spolupráce s ÁMOS vision, díky čemuž doputovaly informace o Evropském týdnu i mezi žáky základních a středních z více než 400 škol. Prostřednictvím digitálních tabulí se žáci mohli dozvědět bližší informace ohledně Cílů udržitelného rozvoje, či ohledně výzvy k zapojení do Evropského týdne udržitelného rozvoje 2021.

V celoevropském měřítku se letos zapojilo 27 evropských zemí s více než 4415 akcemi. Evropský týden udržitelného rozvoje tak opět pomohl upozornit veřejnost ohledně rozmanitosti aktivit udržitelného rozvoje i množství aktivit, které probíhají v evropských městech i na venkově.

Vzhledem k letošnímu atypickému školnímu roku došlo k přesunu soutěže pro školy „Zacíleno na SDGs“ na rok 2022, který snad poskytne více prostoru na aktivity s tématikou udržitelnosti. Evropský týden však nepředstavuje pouze prostor pro setkávání, ale rovněž pro dlouhodobé vzdělávání. Na webových stránkách je připravená vzdělávací sekci „Pro školy“, která obsahuje spousta inspirativních materiálů, díky nímž lze problematiku udržitelného rozvoje srozumitelně a zábavně představit dětem.

Více informací o Evropském týdnu udržitelného rozvoje naleznete na webu Týden udržitelnosti.