Nikoho by dnes už nemělo překvapit, že příkladem Cílů udržitelného rozvoje není jen snižování emisí skleníkových plynu, ale také třeba prevence a řešení problému bezdomovectví. Právě tomu se věnovala dvoudenní konference „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení.“  

V rámci tzv. konsensuální konference spolu diskutovali představitelé obcí, státu, neziskových organizací, které pracují v terénu a expertů z akademické sféry. Ukázalo se, že patrně největší překážkou pro řešení problému bezdomovectví je neochota politiků se touto problematikou zabývat, dále chybějící zákon o sociálním bydlení, špatná spolupráce rezortů, nedostatečná finanční podpora od státu, administrativní překážky a špatné hospodaření s dotacemi na výstavbu sociálních bytů.  Na základě jednání a řady podkladových studií nyní bude nezávislá porota formulovat návrh konsensuálního řešení, které by mohlo problém bezdomovectví účinně řešit.

Ke shrnutí problémů a možných cest jejich řešení došlo v rámci projektu Technologické agentury ČR, který zaštítilo Ministerstvo životního prostředí, gestor agendy udržitelného rozvoje. Přístup lidí k bydlení a zároveň odstraňování chudoby a sociálních vyloučení jsou součástí Cílů udržitelného rozvoje (SDG)  11 Udržitelná města a obce a 1 Konec chudoby. Projekt, na kterém spolupracují také Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj, má vést ke dvěma výsledkům. Jednak posunout řešení samotného problémů bezdomovectví. Jednak má otestovat metody hledání řešení zaručujících co nejširší míru souhlasu všech stran, kterých se problém týká, a nabídnout je k využít při řešeních jiných rozsáhlých a složitých problémů.

 

Více k obsahu konference: https://konkon21.fsv.cuni.cz/

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/experti-pojmenovali-prekazky-ktere-brani-reseni-bezdomovectvi/2013856