Eliška Wimmerová

Chci žít v souladu s přírodou, naučit se chovat se ekologicky a pomoci druhým zorientovat se v této problemtice pomocí platformy „Kamila máma se srdcem pro přírodu“

Sektor: Jednotlivci

Žít ve větším souladu s přírodou

Problém klimatických změn a vliv člověka na naší planetu mě vzhledem k nelichotivým prognózám o dalšímu vývoji života na této planetě do budoucna, dost trápí. Snažím se zjišťovat různé informace a naslouchám různým diskuzím. Osobně se snažím celkový přístup směřovat více ekologicky a hlavně minimalisticky. U výrobků hledám přírodní alternativy a zároveň se snažím omezit spotřebu na minimum, ať už jde o zdroje (voda, elektřina, atd.), tak o věci každodenní potřeby.

 

Zapojila jsem se také do platformy „Kamila – máma se srdcem pro přírodu“, která se snaží ukázat lidem a především maminkám, jak se chovat ekologičtěji. Nahrazovat plasty za rozložitelné materiály. Jak šetřit s vodou. Rozebírají se zde ale i větší, závažnější témata, jako jsou klimatické změny, udržitelnost vody v krajině atd. Platforma má informovat a zároveň poskytnout prostor pro diskuzi.


Trvání závazku: od 20. 5. 2019 do 20. 5. 2020


Cíle a indikátory

– Změnit svůj postoj a chování
– Chovat se více ekologicky, šetrně k přírodě a zároveň omezit vlastní spotřebu.
– Informovat lidi o nutnosti změny chování, podpořit je k aktivitě, zapojit je do snížení spotřeby
plastů, šetřit s vodou i ostatními přírodními zdroji
– Pomoci vychovat děti více v souladu s přírodou.


Cíle udržitelného rozvoje

3. Zdraví a kvalitní život, 12. Odpovědná výroba a spotřeba, 13. Klimatická opatření, a 17. Partnerství ke splnění cílů


Více se dozvíte na: