Skupina ČEZ

Závazek vlastními silami zasadit strom za každého zaměstnance Skupiny ĆEZ v České republice a pomoci tak ke zmírnění klimatických změn a k obnově lesů zničených kůrovcem.

Sektor: Firmy

Za každého zaměstnance strom

Skupina ČEZ vyhlásila závazek zasadit strom za každého zaměstnance Skupiny v České republice. Výsadby 22 887 stromů se ujmou sami zaměstnanci v rámci dobrovolnických dnů, které firma pravidelně pořádá pro své zaměstnance na jaře a na podzim, a to již 12 let. Prvního běhu v listopadu 2019 se zúčastnilo 64 energetiků, kteří v kůrovcem napadených oblastech na Vysočině, v Beskydech a ve Středočeském kraji vysázeli 7 300 sazenic převážně buků, jedlí, dubů a olší. Další dobrovolnické dny pro výsadbu proběhnou během roku 2020. Při organizaci akce se klade velký důraz na kvalitu výsadby – používají se různé druhy dřevin, které jsou v daném regionu původní, tak aby budoucí les byl rozmanitější a odolnější. V každém regionu se výsadba koordinuje s místními odborníky (správci CHKO, lesnické vysoké školy apod.). Sazenice, potřebné nářadí a ochranné pracovní pomůcky zajišťuje společnost ČEZ, zaměstnanci věnují svůj čas a fyzické síly.


Trvání závazku: od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2021


Cíle a indikátory

1. Vysadíme vlastními silami za každého svého zaměstnance v České republice 1 strom (celkem 22 887 stromů).
2. Přispějeme ke zmírnění dopadů klimatických změn – zlepšíme adaptaci krajiny na změny klimatu a podpoříme zadržování vody v krajině.
3. Přispějeme k obnově kůrovcem zničených lesů. Nově vysázené lesy budou navíc přirozeně odolnější proti škůdcům i povětrnostním kalamitám.


Cíle udržitelného rozvoje

13. Klimatická opatření


Více se dozvíte na: http://www.cez.cz/zpravaoudrzitelnosti