COOP

Největší tuzemská maloobchodní síť družstevních prodejen COOP spustila v roce 2019 program Společná věc COOP – komunikační kampaň cílící na zákazníky prodejen COOP.

Sektor: Firmy

Vzdělávání našich zákazníků k recyklaci

Základní hesla kampaně jsou:

Nejlepší ekologií je si pořádně rozmyslet něž něco koupíme a vyhodíme.
Pokud věci vyhazujeme, třiďme.
Opakované využívání odnosných tašek (a dostupnost ekologických tašek na prodejnách).

Dlouhodobá kampaň je doprovázena speciální grafikou, která bude v průběhu následujících let komunikována v letácích, online propagaci, časopisech a na prodejnách. V rámci těchto materiálů se zákazníci i zaměstnanci budou seznamovat s možnostmi lepšího třídění a odpovědného přístupu k ekologii. Po diskuzi s odborníky na ekologii z vysokých škol byly vybrány také nejlepší možnosti odnosných tašek a byly zavedeny recyklované materiály. Součástí kampaně je tedy také zavedení ekologicky odpovědnějších druhů odnosných tašek a prodej recyklačních obalů domácnostem. Jedná se o dosud největší kampaň skupiny COOP v této oblasti se zapojením až 2600 prodejen po celé České republice.


Trvání závazku: od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019


Cíle a indikátory

Zvýšení povědomí o problematice recyklace
Omezení nákupu výrobků v jednorázových plastových obalech (cca 6 kg na osobu/rok)
Omezení využívání jednorázových nákupních tašek (úspora až 300 ks na osobu/rok)


Cíle udržitelného rozvoje

12. Odpovědná výroba a spotřeba


Více se dozvíte na: http://www.skupina.coop/spolecnavec