Technické služby Tábor

Technické služby Tábor se zavazují snižovat spotřebu elektrické energie do veřejného osvětlení a omezovat světelný smog ve městě.

Sektor: Firmy

Vybudovat úsporné a bezpečné veřejné osvětlení v Táboře

Společnost Technické služby Tábor již několik let modernizuje soustavu veřejného osvětlení ve městě. Klíčové je pro nás dosáhnout úspory elektrické energie i servisních nákladů, zajistit větší bezpečnost řidičů i chodců a zároveň omezovat světelný smog.

Za poslední dva roky se podařilo díky dotační podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu zrealizovat dvě etapy modernizace soustavy veřejného osvětlení, kde došlo k obnově sodíkových svítidel, za svítidla s LED technologií. V roce 2017 a 2018 byla dohromady dosažena úspora 400 MWh/rok a zároveň došlo k úspoře emisí CO2 ve výši 400 tun ročně.


Trvání závazku: od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2021


Cíle a indikátory

1. v letech 2019 – 2021 budeme každoročně pokračovat další etapou výměny svítidel. Díky ní uspoříme až 60 % celkové spotřeby energie, to znamená dalších 200 MWh ročně

2. díky snížení elektrické energie ročně uspoříme pro životní prostředí CO2 o hmotnosti 200 t/rok


Cíle udržitelného rozvoje

7. Dostupné a čisté energie, 11. Udržitelná města a obce, a 17. Partnerství ke splnění cílů


Více se dozvíte na: http://www.tstabor.cz/