Markéta

Přestavba travnaté plochy na plochu s přírodním jezírkem a prostorem pro různé rostlinné a živočišné druhy

Sektor: Jednotlivci

Přestavba louky na mokřady

Plánujeme předělat pozemek za domem na tzv. přírodní oázu. Máme rozpracovaný návrh na soustavu jezírek a průtoků. Naším cílem je nechat si návrh schválit a začít budovat. Doufáme, že pozemek se brzy stane domovem nejen nejrůznějších rostlin, které zajisté ocení vodní plochy v okolí, hmyzu, pro který plánujeme přistavět hmyzí hotely, ale také obojživelníků, kteří jsou v našich krajích vzácnější a vzácnější.


Trvání závazku: od 1. 6. 2019 do 1. 6. 2020


Cíle a indikátory

1. Rozšíření biodiverzity i okolí
2. Rozšíření vodní plochy


Cíle udržitelného rozvoje

14. Život ve vodě a 15. Život na souši


Více se dozvíte na: