Honza Šindelář

Aktivní zapojení do organizovaných akci k obnovení lesů v ČR, případně provádět vlastní akce se stejným účelem.

Sektor: Jednotlivci

Péče o lesy, vysazování stromů

Zapojit se do organizovaných aktivit na obnovu lesních porostů postižených kůrovcovou kalamitou v kraji Vysočina případně jinde. Z vlastní iniciativy realizovat kroky projektu Mateřský strom, tj. např. aktivní vysazování a následná péče.


Trvání závazku: od 10. 9. 2019 do 11. 9. 2020


Cíle a indikátory

1. V rámci možností se účastnit vysazovacích akcí.

2. O stromky vysazené v okolí v rámci možností pečovat (zalévat).

3. Aktivně zasadit několik stromů dle projektu Mateřský strom a o vysazené stromky se v rámci možností starat. Cíl: min 5 vysazených Mateřských stromů musí přežít min. do konce roku 2020.

4. Sdílet tyto aktivity veřejně, s přáteli, rodinou, dětmi. Snažit se pro tuto aktivitu nalákat další osoby.


Cíle udržitelného rozvoje

13. Klimatická opatření


Více se dozvíte na: https://www.youtube.com/watch?v=mGleFjCVffo