Městský úřad Kadaň

Nepoužívat jednorázové plastové nádobí, umělohmotná míchátka, plastová brčka, třídit odpad a odkládat jej odděleně na vyhrazených místech na všech budovách MěÚ ( plast, papír, sklo, kov, bioodpad, elektroodpad, baterie).

Sektor: Veřejný sektor

Nepoužívat jednorázové plastové nádobí, třídění odpadu, motivace občanů

Nepoužívat jednorázové plastové nádobí ( používat klasické příbory, keramické, porcelánové, skleněné nádobí), umělohmotná míchátka (nahradit kovovými lžičkami), plastová brčka (slámky), třídit odpad a odkládat jej odděleně na vyhrazených místech na všech budovách MěÚ ( plast, papír, sklo, kov, bioodpad, elektroodpad, baterie). V infocentru zaveden prodej tašek 2 velikostí pro občany města za účelem usnadnění separace plastu, skla, papíru. Pomocí médií, letáků a polepu provádět kampaň na snížení produkce odpadů a zvýšit tak třídění odpadu. Igelitové tašky nahradit papírovými a látkovými taškami. Na bioodpad rostlinného původu pořídit rozložitelné sáčky ke kompostování.


Trvání závazku: od 11. 6. 2019 do 31. 12. 2021


Cíle a indikátory

1.snížení používání jednorázových plastů
2.snížit produkci odpadů
3.zvýšit třídění odpadu.


Cíle udržitelného rozvoje

11. Udržitelná města a obce


Více se dozvíte na: http://www.mesto-kadan.cz/