Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR se zavazuje během roku 2020 a 2021 provést řadu opatření, jejichž cílem bude ekologičtější a udržitelnější fungování úřadu. Důraz bude kladen především na odpadové hospodářství, čistější energie, užívání dešťové vody, ale také na zajištění větší rovnosti mezi ženami a muži. V rámci programu Zelených ambasád zřídíme fond, ze kterého budou moci české ambasády v zahraničí čerpat prostředky na své ekologické projekty.

Sektor: Veřejný sektor

MZV ČR se zavazuje k udržitelnějšímu fungování ministerstva včetně ambasád

Během roku 2020 a 2021 provedeme celou řadu opatření, které budou naplňovat cíle Agendy 2030. Tyto opatření se budou týkat jak budov ústředí v Praze, tak českých ambasád v zahraničí. Soustředit se budeme hned na několik SDGs, a to konkrétně na:

– SDG 5: Rovnost mužů a žen
– SDG 6: Pitná voda a kanalizace
– SDG 7: Dostupné a čisté energie
– SDG 12: Odpovědná výroba a spotřeba

V oblasti odpadového hospodářství se zbavíme přebytečných plastů ve stravovacích zařízeních a plastů produkovaných během společenských akcí. Na zahradě Černínského paláce zřídíme kompost na posečenou trávu. Dále snížíme spotřebu kancelářského papíru. Zaměstnanci ministerstva budou moci dobrovolně přispět do uhlíkových offsetových programů. V neposlední řadě zřídíme recyklační kontejnery na sklo, které v prostorách MZV zatím chybí.

U čistých energií se budeme snažit uspíšit výměnu žárovek za LED. Zaměstnance budeme motivovat k užívání alternativních způsobů dopravy namísto aut (možnost financování jízdného MHD z fondu kulturních a sociálních potřeb). V návaznosti zajistíme snadno dostupné sprchy pro ty, kteří se chtějí dopravovat na kole. Při obměně vozového parku zvýšíme podíl hybridních vozidel a zavedeme elektrokola na vybraných ambasádách.

V průběhu roku 2020 zahájíme také konzultaci a přípravu k projektu zadržování dešťové vody a následně její využívání k zalévání zahrady.

Taktéž budeme chtít zajistit větší rovnost mezi ženami a muži. Vytvoříme ucelený informační systém pro partnery zaměstnanců, kteří vyjíždějí služebně do zahraničí. Umožníme efektivnější práci z domova. Mimo jiné zřídíme manuál pro postup v případě sexuálního obtěžování na pracovišti.

Aby bylo pro české ambasády snazší se zapojit do udržitelného fungování, bude pro ně zřízen speciální fond v rámci programu Zelené ambasády. Jednotlivé ambasády ke stanovenému datu budou soutěžit se svými projekty o příspěvek z tohoto fondu.


Trvání závazku: od 1. 1. 2020 do 1. 7. 2021


Cíle a indikátory

Snížit objem plastového odpadu o jednu třetinu.
Zavést všechny výše zmíněná opatření do praxe během roku 2020 a 2021.


Cíle udržitelného rozvoje

5. Rovnost mužů a žen, 7. Dostupné a čisté energie, a 12. Odpovědná výroba a spotřeba


Více se dozvíte na: http://www.mzv.cz/