Lidl

Lidl sníží množství plastů u svých privátních značek ve všech svých prodejnách do roku 2025 o 20 %

Sektor: Firmy

Lidl sníží množství plastů ve svých prodejnách do roku 2025 o 20 %

Filozofie prodeje společnosti Lidl je založená na privátních značkách, které tvoří více než 80 % veškerého sortimentu. U nich sami určujeme kvalitu, vzhled i obal produktů a zároveň si vybíráme takové výrobce, kteří dlouhodobě splňují vysoké hygienické a kvalitativní standardy. Díky této spolupráci vyvážíme produkty řady českých výrobců i do zahraničí.

Do roku 2025 chceme snížit množství plastů u svých privátních značek o 20% a také mít do roku 2025 všechny plasty 100% recyklovatelné.

První krok učinil Lidl před rokem, kdy ustoupil od prodeje jednorázových igelitových tašek. Snažíme se také omezovat množství obalů u nabízeného zboží, například spotřebního, a to tam, kde odstranění plastového obalu není na úkor kvality. Nyní se na redukci plastů zaměříme ještě výrazněji. Společně se svými dodavateli také Lidl bude v následujících letech pracovat na tom, aby všechny plastové obaly u jeho privátních značek byly do roku 2025 stoprocentně recyklovatelné.


Trvání závazku: od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2025


Cíle a indikátory

1. Do roku 2025 chce Lidl v ČR snížit množství plastů u svých privátních značek o 20 %
2. Do roku 2025 chce mít Lidl v ČR všechny plasty u svých privátních značek 100% recyklovatelné


Cíle udržitelného rozvoje

12. Odpovědná výroba a spotřeba


Více se dozvíte na: http://www.lidl.cz/cs/Lidl-znacky.htm