Ukliďme Česko z.s.

Vývoj a provoz webu a mobilní aplikace sloužící všem, kteří se potřebují zbavit nepotřebných věcí či odpadů.

Sektor: Neziskovky

Kam s ním

Zabýváme se organizací dobrovolnických úklidových akcí. Nechceme však donekonečna uklízet nepořádek po druhých. Jako motivační prvek pro ty, kteří nevědí, jak s nepotřebnými věcmi správně naložit, vyvineme, zpropagujeme a budeme provozovat web a mobilní aplikaci „Kam s ním“. Ta umožní každému nalézt nejbližší místo, kde se může nepotřebné věci zbavit (sběrné dvory, místa zpětného odběru, charita a pod.), včetně navigace na toto místo a možnosti zadání zpětné vazby (foto, upřesnění provozní doby, lokalizace, hodnocení).


Trvání závazku: od 19. 6. 2019 do 1. 6. 2020


Cíle a indikátory

1. vytvoření webové aplikace na adrese www.kamsnim.cz
2. vytvoření mobilní aplikace Kam s ním
3. propagace s cílem dosažení co největšího počtu uživatelů v co nejkratší době
4. vytvoření zázemí pro dlouhodobý provoz a rozvoj projektu


Cíle udržitelného rozvoje

12. Odpovědná výroba a spotřeba


Více se dozvíte na: https://www.uklidmecesko.cz/