Linda Nejezchlebová

Eliminovat vlastní užití nabízených igelitových sáčků a tašek v obchodech.

Sektor: Jednotlivec

Žádný igelitový pytlík, ani taška z obchodu >

Výčet opatření

S okamžitou platností zákaz použití jednorázových igelitových sáčků při nákupech i v domácnosti. Nakoupit víceúčelové a znovupoužitelné obaly. Obaly brát s sebou na nákup potravin.
Vybavit domácnost taškami (např. plátěné) vhodné pro nákupy, cestování, do školy, atd.
Nezapomínat!
Vyskytne-li se plast, po použití a vymytí vždy poslat na recyklaci.

Očekávaný přínos

Snížení objemu plastového odpadu.
Vyšší pohodlnost při užití náhradních obalů.
Být příkladem pro ostatní.


Trvání závazku: od 07/24/2019 do 07/24/2039Více se dozvíte na: