Skupina ČEZ

Skupina ČEZ v České republice vyřadí všechny nápoje v jednorázových plastových obalech z katalogu kancelářských potřeb i v kategorii tzv. ochranných nápojů, které jsou určeny pro zaměstnance v provozech.

Sektor: Firma

Vyřadit nápoje v plastových jednorázových obalech z kanceláří a provozů. >

Výčet opatření

Kancelářské nápoje v jednorázových plastových obalech nahradí na vodovodní řád napojené výdejníky vody opatřené filtrací a filtrační konvice. K dispozici budou i karafy pro kohoutkovou vodu.
Dalšími opatřením je odstranění nápojů v jednorázových plastových obalech z kategorie tak zvaných ochranných nápojů. Jedná se o nápoje se speciálním minerálním složením, které zaměstnavatel ze zákona poskytuje pracovníkům vystaveným nevyhovujícím mikroklimatickým podmínkám – např. práci ve vysokých teplotách. Každý zaměstnanec dostane vlastní tritanovou láhev na opakované použití a ochranný nápoj s potřebným minerálním složením v prášku.

Očekávaný přínos

Systémově předcházet vzniku odpadů na pracovištích. Konkrétně se bude jednat o 6,5 tuny plastů za rok, což představuje 138 plně naložených žlutých kontejnerů o objemu 120 litrů.


Trvání závazku: od 09/01/2020 do 09/01/2021Více se dozvíte na: https://www.cez.cz/