Oblastní charita Jilemnice

Všechny akce pro širokou veřejnost uskutečníme bez plastů (kelímky, tácky, igeliťáky apod.)

Sektor: Veřejný sektor

Všechny akce bez plastu >

Výčet opatření

Hlavním cílem je ukázat, že to jde i bez plastů, že lze běžný plastový kelímek vyměnit za ekologický, dalším cílem je nevyprodukovat během těchto akcí žádné plasty nebo to ponížit na minimum.
Indikátorem bude počet akcí bez plastu ….4

Očekávaný přínos

Naše organizace pořádá několik akcí pro širokou veřejnost zejména pro rodiny s dětmi. Náš závazek bude spočívat v tom, že na všech našich akcích nebudeme používat žádné plastové nádobí a igelitové pytlíky.


Trvání závazku: od 06/28/2019 do 12/31/2019Více se dozvíte na: http://www.jilemnice.charita.cz/