VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Kampaň #VeoliaNeplastuje je zaměřena na udržitelné chování zaměstnanců Veolia Florentinum – eliminovat produkci jednorázových plastů mezi zaměstnanci v administrativní budově na Florentinu. V širším měřítku se zaměřit i na předcházení vzniku dalších odpadů, neboť: „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.

Sektor: Firma

#VeoliaNeplastuje >

Výčet opatření

– Analyzování stávající produkce odpadů (především jednorázových plastů) místním šetřením a formou dotazníku mezi zaměstnanci
– Vypracování harmonogramu změn na cestě k eliminaci jednorázových plastů
– Zajištění pitného režimu zaměstnanců jiným způsobem než v PET lahvích
– Používat karafy s kohoutkovou vodou, nepoužívat jednorázově balené sušenky a kapslové kávovary s nerecyklovatelnými kapslemi
– Důsledné třídění odpadů v rámci kanceláří Veolia Florentinum s ohledem na možnosti administrativní budovy
– Používat v kuchyňkách mycí přípravky šetrné k životnímu prostředí
– Odpovědné nákupy a šetrné využívání kancelářských potřeb především papíru apod.
– Osvěta, vzdělávání a motivace zaměstnanců –tzn. edukační plakáty apod.

Očekávaný přínos

Hlavním cílem je zvýšit povědomí o odpadech, protože nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Chceme být společensky odpovědnou firmou, která inspiruje nejen zaměstnance, ale i širokou veřejnost na akcích, které Veolia pořádá. Budeme minimalizovat jednorázově používané plasty, a pokud je použití nezbytné, tak chceme docílit osvětou a dalšími prostředky správného třídění odpadů a následné recyklace.


Trvání závazku: od 10/01/2019 do 12/31/2020Více se dozvíte na: https://www.veolia.cz/cs