České dráhy, a.s.

Omezení spotřeby jednorázového nádobí pocházejícího z provozu činnosti ČD a přijetí dalších opatření vedoucích k omezení vlivu činnosti ČD na životní prostředí

Sektor: Firma

Postupné snižování vlivu jednorázového nádobí na životní prostředí >

Výčet opatření

Pro cestující veřejnost České dráhy již v minulosti podnikly mnohé kroky, na jejichž základě se např. v jídelních vozech a bistrovozech servírují zákazníkům pokrmy a nápoje ve skleněném, porcelánovém nádobí, s nerezovými příbory. U služby ČD Minibar došlo k výměně plastových kelímků za kelímky z tvrzeného papíru. Současně jsme zavedli změnu u distribuce nápojů, kdy došlo k nahrazení plastových míchátek za dřevěná. V oblasti třídění odpadu jsme implementovali systém pro třídění odpadu ve vlacích SuperCity Pendolino. V rámci nově pořizovaných vozidel, případně probíhajících modernizací, jsou vozidla vybavována odpadkovými koši na tříděný odpad. Odpadní nádoby pro tříděný odpad jsou umístěny i ve veřejných prostorech výpravních budov ve vlastnictví ČD.

Vedle výše uvedeného jsme zavedli procesy ke sjednocení celofiremního používání pitné vody primárně z veřejné vodovodní sítě do vlastních nádob, skleněných nebo porcelánových jako standard stacionárních administrativních i provozních pracovišť, a to s maximální eliminací plastových kelímků a balené vody. Zrušena byla rovněž možnost používání jednorázového plastového balení přísad do kávy či čaje. Také na administrativní a provozní pracoviště naší společnosti je postupně zaváděno povinné třídění odpadu.

Očekávaný přínos

Nastavení systému vedoucí k maximální redukci jednorázového plastového nádobí a celkového zlepšení třídění odpadu, a to jak pro cestující veřejnost, tak i pro naše zaměstnance na stacionárních pracovištích.


Trvání závazku: od 06/19/2018 do 12/31/2020Více se dozvíte na: