MAS Podřipsko, z.s.

Kampaň MAS Podřipsko s názvem #PodripskoBezPlastu má za cíl šířit osvětu o zbytečnosti a zátěži plastovými obaly. Osvěta je cílená nejen na občany, ale především na představitele obcí v území MAS Podřipsko, kteří mohou následně přímo ovlivnit aktivity vedoucí k další podpoře života bez obalu.

Sektor: Veřejný sektor

#PodripskoBezPlastu >

Výčet opatření

Připojení se k aktivitě #dost bylo plastu bylo projednáno v kanceláři MAS Podřipsko. Níže uvedená opatření se mohou průběžně doplňovat či rozšiřovat:
– omezíme produkci odpadu v rámci kanceláře a celé organizace
– kupování obědů do plastových krabiček nahradíme vlastními krabičkami
– zrušíme jednorázové kelímky na kávu na akcích MAS Podřipsko
– podpoříme používání látkových tašek – necháme vyrobit a předáme občanům na našich akcích jako je ukliďme Česko, 1. veřejné fórum apod.
– podpoříme cílenou osvětu členů MAS – např. pozveme vhodné lektory z MŽP či z jiných spolupracujících organizací, aby namotivovali členy MAS Podřipsko na snižování odpadu ve svých obcích a zapojení se do kampaně
– cíleně na školách na území MAS Podřipsko zrealizujeme přednášky na téma prevence vzniku odpadů (např. ve spolupráci s „Bezobalu“, Greenpeace apod.)
– soutěž o vermikompostéry, která bude cílená na prevenci vzniku odpadu a rozvoj aktivního občanství (1 vermikompostér pro občany, 1 pro školy)

Kampaň je propagována:
– prostřednictvím webových stránek Místní akční skupiny Podřipsko, z.s. www.maspodripsko.cz
– na Facebooku https://www.facebook.com/maspodripsko

Očekávaný přínos

Celá aktivita je zaměřená na osvětu obyvatel v území MAS Podřipsko, která má za cíl změnit pohled či postoje na problematiku „zbytečných obalů“. Podpořit nový náhled na to, kdy jsou plasty skutečně nezbytné a kdy se jich můžeme bez problémů vzdát. Budeme preferovat myšlenku šíření dobré praxe nejen podněty z jiných obcí, ale také vlastním úsilí a svým odpovědným chováním. Veškeré závazky, které dobrovolně přijímáme jsou bez vysokých nákladů na rozpočet, již to samo o sobě může motivovat obce v území k podobným krokům. Tuto myšlenku budeme šířit na akcích pořádaných v rámci naší MAS a cíleně tak podporovat rozvoj občanské angažovanosti a odpovědnosti.

 


Trvání závazku: od 02/01/2019 do 12/31/2022Více se dozvíte na: http://maspodripsko.cz/