MČ Praha 5

Rada MČ Praha 5 svým usnesením č. RMČ/39/1195/2019 ze dne 09.10.2019 schválila zapojení Městské části Praha 5 do kampaně Ministerstva životního prostředí ČR s názvem „Dost bylo plastu“. Současně s tím RMČ schválila také opatření ke snížení spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů na úrovni městské části a na akcích které budou městkou částí podporovány.

Sektor: Veřejný sektor

Pětka ekologická #ekopetka >

Výčet opatření

Opatření ke snížení spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů v provozu Úřadu MČ Praha 5 a na akcích zajišťovaných MČ Praha 5. Opatření jsou doporučením pro příspěvkové organizace MČ Praha 5 a dále pro jí zřizované městské akciové společnosti a její dceřiné společnosti a jejich provozy.
MČ Praha 5 vnímá tato opatření také jako apel na obyvatele městské části a její návštěvníky, bez jejichž osobního přičinění nelze uspokojivého snížení jednorázových plastů a jejich používání dosáhnout. Proto jsou jeho součástí také doporučení, jak může situaci příznivě ovlivnit každý z nás.

1)Eliminace spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů při provozu a akcích Úřadu MČ Praha 5:
a) nahrazení všech plastových nápojových lahví džbánky/karafami na vodu (sekretariáty, catering)
b) nahrazení balených smetánek do kávy rozlévaným mlékem/smetanou a malých sáčků cukrů cukrem v cukřenkách z velkých balení
c) nahrazení umělohmotných či dřevěných míchátek kovovými lžičkami
d) postupné nahrazení polystyrenových boxů na obědy jídlonosiči nebo krabičkami na půjčení
e) eliminace jednorázových plastových kelímků, nádobí a příborů na nejnutnější minimum (voda pro občany na chodbách úřadu MČ – lze nahradit EKO variantami), jejich nahrazení sklenicemi, hrnky, kovovými příbory a klasickým nádobím
f) zákaz používání plastových brček
g) volba vhodných propagačních předmětů, které nepoužívají jednorázové plasty a eliminují spotřebu jednorázových obalů
h) zavedení košů na tříděný odpad ve vybraných kancelářích a na chodbách na vyhrazených místech v patrech (plast, papír, sklo, tetrapak, kovy)
i) zavedení sběru bioodpadu v kuchyňkách, kantýnách a jídelnách
j) zavedení vysoušečů rukou na toaletách (nahrazení stávajících papírových utěrek)
k) zavedení odděleného sběru baterií, žárovek/zářivek, elektroodpadu ve spolupráci s kolektivním systémem
l) provádění oboustranného tisku materiálů a tisk pouze vyžádaných počtů paré; nahradit tablety či čtečkami (snížení tisku a plýtvání papírem, nahrazení e-formou)
m) zajištění, aby s vytříděným odpadem bylo nakládáno dle roztřídění a dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
n) školení a osvěta úředníků a zastupitelů v problematice předcházení vzniku odpadů

2)Eliminace spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů u zřizovaných organizací MČ Praha 5:
a) DTTO jako předchozí opatření pro ÚMČ Praha 5
b) realizace osvětových programů k předcházení vzniku odpadů

3)Eliminace spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů u provozu Farmářských a tematických trhů na Pěší zóně Anděl (ev. u jinde provozovaných trhů na území MČ Praha 5 do budoucna):
a) nahrazení igelitových tašek trvanlivou textilií, případně EKO taškami
b) možnost zakoupení proutěných košíků jako náhradu tašek z nerecyklovatelných materiálů (či jiných EKO tašek)
c) nahrazení balených smetánek do kávy rozlévaným mlékem/smetanou a malých sáčků cukrů cukrem v cukřenkách z velkých balení
d) nahrazení umělohmotných či dřevěných míchátek kovovými lžičkami
e) zákaz používání plastových brček
f) 100% eliminace jednorázových plastových kelímků
g) omezení jednorázového plastového nádobí a příborů na nejnutnější minimum a jejich nahrazení šetrnějšími, znovupoužitelnými či rozložitelnými materiály
h) možnost nákupu nápojů z do vlastních sklenic hrnečků a tvrzených znovupoužitelných vratných kelímků
i) zavedení košů na tříděný odpad (plast, papír, sklo, tetrapak, bioodpad)
j) zajištění, aby s vytříděným odpadem bylo nakládáno dle roztřídění a dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4)Eliminace spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů při akcích podpořených záštitami, spolupořadatelstvím nebo z dotačních programů MČ Praha 5:
a) DTTO jako opatření na trzích
b) modelově vyzkoušet oběh tvrzených plastových kelímků a využití skleněného nádobí pro nápoje při vybraných akcích pro veřejnost
c) povinnost organizací při pořádání velkých kulturních a podobných akcí povinnost třídit odpad a zavést opatření pro eliminaci spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů

Očekávaný přínos

Naším cílem je ekologické chování na MČ Praha 5, a to nejen na Úřadě MČ, kde jsou již z velké části tato opatření zavedena, ale i v rámci různých akcí pořádaných pod záštitou či pořádaných z dotačních programů MČ Praha 5. Opatření jsou zatím vedená cestou snížení jednorázových plastů, avšak mají za cíl osvětu a impuls k šetrnému a ekologickému chování nejenom zaměstnanců ÚMČ, ale i občanů a návštěvníků MČ Praha 5.
Jedná se o první krok, na který se do budoucna mohou navázat další opatření.


Trvání závazku: od 01/01/2020 doVíce se dozvíte na: