Petr Hochvald

Nakupovat pouze takové výrobky, které nejsou baleny ve zbytečném obalu. Využívat znovupoužitelných tašek (bavlněné). Snížení produkce odpadů na minimum. Odpad dostatečně třídit a zbytky dát na kompost.

Sektor: Jednotlivec

Omezení plastů na 0. Celkové snížení odpadů, častější využití kompostu. >

Výčet opatření

Nakupovat pouze potraviny bez zbytečných plastových obalů. Nabádat výrobce ke snížení produkce takových obalů.
Neustále u sebe nosit látkovou tašku (co kdyby).
Vyprodukovaný odpad třídit dle možností, tzn. co nejvíce využít místních možností.
Zbytky z jídla dát na kompost a vytvořit tím další hodnoty namísto vyhazování.

Očekávaný přínos

Očekávám zamyšlení prodejců nad zbytečností obalových materiálů.


Trvání závazku: od 05/15/2019 do 12/31/2100Více se dozvíte na: