OLMA a.s.

Společnost Olma při výrobě svých mléčných výrobků myslí na kvalitu i vliv na přírodu. Proto se zavazuje snížit váhu plastových obalů a docílit jejich plné recyklovatelnosti.

Sektor: Firma

OLMA proti zbytečnému odpadu >

Výčet opatření

Společnosti OLMA jde o udržitelný život a omezení negativních vlivů na životní prostředí stejně vážně, jako jejím zákazníkům. Proto se neustále se svými dodavateli snažíme o to, aby drtivá většina námi produkovaných obalů byla plně recyklovatelná a aby se toto množství podařilo snížit na minimální možnou úroveň. Začali jsme již v uplynulých letech a budeme pokračovat dál, protože stále je co zlepšovat. V oblasti obalového materiálu dáváme, s přihlédnutím k celkové zátěži na přírodu, stále přednost plastovým obalům s následnou plnou vícenásobnou recyklovatelností (PP, PET). Snižujeme váhu PET lahví na mléko a jogurtové nápoje (ty si z důvodu zachování kvality produktu a podstatně nižšího vlivu na prostředí při dopravě do závodu sami vyfukujeme). Etikety 1 l PET lahví používáme ze stejného materiálu a u láhví menšího objemu přechod na stejný materiál právě řešíme. U kelímků hlavních výrobních skupin průběžně snižujeme jejich váhu a odstraňujeme PVC sleeve. U vybraných výrobků budeme používat kombinovaný obal papír/PP, který umožňuje použít ještě nižší objem plastu. Navíc je papírový segment vyroben až z 80 % z recyklovaného papíru. U obalů, u kterých to umožňuje charakter výrobku, postupně přecházíme na průhledný, při recyklaci snáze využitelný plast. Důležitou součástí je i úspora v sekundárních obalech, u kterých dochází ke snižování mikronů a tím i váhy použitého plastu.

Očekávaný přínos

Do roku 2021 se tedy společnost na základě výše zmíněných opatření stanovila následující cíle:

  • zavazuje přestat používat na svých obalech PVC sleevy,
  • docílit plné recyklovatelnosti obalového materiálu na svých výrobcích,
  • úsporou množství použitých plastů dosáhnout do roku 2021 úspory minimálně 75 tun plastů ročně ve srovnání s rokem 2018


Trvání závazku: od 09/27/2019 do 09/27/2021Více se dozvíte na: http://www.olma.cz/