MČ Brno-Královo Pole

Vedení MČ Brno-Královo Pole si uvědomuje, že každý kousek plastu, který se nemusí vyrobit, se počítá. Proto bylo přijato několik jednoduchých, ale účinných opatření.

Sektor: Veřejný sektor

Není nám to jedno >

Výčet opatření

Konkrétně byla zavedeny a jsou dodržovány zásady:
-plastové nápojové láhve na jednáních Rady i Zastupitelstva městské části byly zcela nahrazeny džbánky na vodu,
-balené jednorázové smetánky do kávy na jednáních Rady i Zastupitelstva městské části byly zcela nahrazeny rozlévaným mlékem/smetanou v konvičkách,
– byly instalovány koše na tříděný odpad na chodbách na vyhrazených místech v každém podlaží ÚMČ.

Tyto zásady byly přijaty na dobu neurčitou.

Očekávaný přínos

Jde nám o omezení množství plastového odpadu, jenž pouze u této veřejné instituce činí několik set kusů PET lahví a jednorázových obalů ročně. Svým malým dílem může k dobré věci přispět každý. Tak proč ne i my.


Trvání závazku: od 06/01/2019 doVíce se dozvíte na: