S. Zhao

Je nejdůležitější si začít uvědomovat co je teď špatně a vymyslet řešení. Změnit sebe a ovlivňovat okolí.

Sektor: Jednotlivec

Myslet rozumem i srdcem, myslet na sebe i ostatní >

Výčet opatření

Uvědomit si že s plasty to už dál nejde. Měnit své chování k této věci a svým chováním poté ovlivňovat své okolí. Šířit to dál.

Očekávaný přínos

Plasty vznikly ze začátku proto, že to byl kvalitní multifunkční, ale zároveň levný materiál. S postupem času a technologie si začíná populace uvědomovat problematiku okolo plastů. Přestože se jich nechce vzdát, ať je to z důvodu ekonomického, finančního, komfortu či lidské lenosti. „Ochrana planety je věc odborníků“, tvrdí spousta lidí a proto si myslí, že se jich netýká. Ale žijeme všichni tady, dýcháme denně to co produkujeme, jíme a pijeme to co produkujeme, naše zdraví je úzce spojené se stavem naší planety. Mít rozum, který chápe celou souvislost, a mít srdce, které chce pro to něco udělat. Lidé chtějí vše to nejlepší pro sebe, tak proč neudělat něco pro okolí, pro naši planetu, která se nám stejně odvděčí každý den kvalitním prostředím, ovzduším, vodou a půdou. Nejdůležitější je být toho vědomý, začít u sebe a svým chováním ovlivňovat okolí. Lidé žijí ve skupinách a jakmile někdo udělá změnu a poznají, že je to dobrá změna, začnou se mu napodobovat. #dostbyloplastu


Trvání závazku: od 05/15/2019 doVíce se dozvíte na: