Český svaz orientačních sportů

Les a příroda jsou sportovištěm všech orientačních běžců, tudíž i udržení jejich čistoty, přirozenosti a rozmanitosti je jedním z jejich hlavních cílů. Pořadatelé Mistrovství světa v orientačním běhu (3. – 10. července 2021) se proto vydávají cestou ekologického pořádání závodů s důrazem nejen na snížení využívání zbytečných plastů.

Sektor: Veřejný sektor

MS v orientačním běhu vyběhne s plasty >

Výčet opatření

V oblastech odpadového hospodářství a stravování pro téměř 5000 závodníků, pořadatelů a dalšího personálu zavedeme opatření pro snížení objemu a množství plastů. Ať už užíváním nádobí na více použití, systému zálohovaných kelímků při zajišťování pitného režimu nebo omezení produktů v jednorázových obalech. Zavedeme jasný systém třídění až 6 druhů odpadu dobře uchopitelný pro každého. Důležitým postupným bodem bude osvěta účastníků, aby věděli, jaké kroky děláme a za jakým účelem.

Očekávaný přínos

Naším cílem je uspořádat závody vrcholné úrovně udržitelně s minimálním dopadem na ekosystémy a životní prostředí. Chceme motivovat a inspirovat pořadatele dalších závodů nejen v orientačním běhu a ukázat jim, že pořádat velké sportovní akce lze i s minimálním využitím plastů, zvláště těch jednorázových. Během akce tak budeme primárně předcházet vzniku velkého množství plastového odpadu, v druhé fázi zajistíme správné třídění nezbytného odpadu.


Trvání závazku: od 11/11/2019 do 07/31/2021Více se dozvíte na: https://woc2021.cz/