MČ Praha 14

Jednorázové obaly používané na Úřadě MČ Praha 14, v místních komunitních centrech a na akcích pro veřejnost na území Prahy 14 budou nahrazeny opakovaně použitelnými variantami obalů.

Sektor: Veřejný sektor

Méně odpadu z Úřadu MČ Praha 14 >

Výčet opatření

V budovách ÚMČ Praha 14 a v komunitních centrech na území Prahy 14 (Plechárna, H55, KC Kardašovská, KD Kyje bude zrušen nákup jednorázových obalů a bude nahrazen nákupem opakovaně použitelných obalů.
Jde o:
– jednorázová mlíčka do kávy – nahrazeno nákupem mléka v klasických krabicích po 1l a malých džbánečků do kanceláří
– jednorázové balené cukry – nahrazeno nákupem cukru v klasickém balení po 1kg a nákupem cukřenek do kanceláří
– balené vody – nahrazeno pořízením džbánků do kanceláří, všude v budovách je přístup k pitné vodě
– jednorázová míchátka – do kanceláří budou zakoupeny klasické kovové lžičky
– igelitové tašky pro potřeby MČ – nahrazeno nákupem látkových či papírových tašek
– jednorázové kelímky na akcích pro veřejnost – nahrazeno vratnými kelímky pro akce pořádané MČ a výše uvedenými centry, spolkům pro pořádání venkovních akcí bude zajištěno opakovaně použitelné nádobí
– jednorázové obaly pro dovážené obědy – nahrazeno opakovaně použitelnými obaly – vratnými boxy na dovážené obědy.
V budovách ÚMČ Praha 14 budou doplněny nádoby na tříděný odpad o nádobu na nápojové kartony.

Očekávaný přínos

Jde nám o snížení odpadu, který vzniká přímo na Úřadě MČ Praha 14, komunitnéch centrech na našem území a na akcích, které se tu pořádají pro veřejnost. Předpokládáme snížení tvorby plastového odpadu, úsporu v nákladech, více uvědomění mezi zaměstnanci úřadu, občany i návštěvníky MČ, nový pohled na MČ Praha 14.


Trvání závazku: od 01/01/2020 do 12/31/2020Více se dozvíte na: