město Krnov

Zdravé město Krnov se nechalo inspirovat #dostbyloplastu, zajímavými kampaněmi jiných měst a organizací a v rámci svého fungování na principech udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 připravilo vlastní kampaň s cílem eliminace spotřeby plastů, především jednorázových obalů „Krnov – město bez plastů“. Celoroční kampaň vzešla z jednání s místními aktéry místní Agendy 21 a navazuje na předchozí kampaně, které byly ve městě Krnově realizovány, např. Krnov – město pro člověka, Krnov – město v pohybu.

Sektor: Veřejný sektor

Krnov – město bez plastů >

Výčet opatření

V rámci kampaně je připraveno několik aktivit:
– kampaň pro pracovníky úřadu
o nákup skleněného a keramického nádobí pro jednotlivé odbory (džbánky na vodu, konvička na mléko) – cílem je omezení používání plastových lahví a jednotlivě balených mlíček do kávy
o uspořádání workshopu na výrobu látkových sáčků na potraviny – ovoce, zeleninu, pečivo
o osvěta mezi pracovníky úřadu (letáčky apod.)
– osvětová kampaň pro veřejnost v rámci Tradičního jarmarku ke Dni Země
o občané dostanou výměnou za igelitku látkovou tašku – sesbírané igelitové tašky budou dále využity při výtvarné soutěži ve školách
o informování veřejnosti o kampani, jejím průběhu a konkrétních aktivitách (informační nástěnky, letáčky)
– výtvarné soutěže a aktivity pro školy
o výtvarná soutěž pro základní školy „O nejkrásnější PETku“ – výrobky z PET lahví a doplňkového materiálu (např. igelitové tašky vysbírané na jarmarku, viz výše, případně vlastní materiál)
o výtvarná aktivita pro mateřské školy „Krnov z PET víček“ – obrazy znázorňující město Krnov (př. podle fotografie – radnice, kostel…) vytvořené z víček od PET lahví, jednotlivé MŠ dostanou za zapojení se edukativní a udržitelné hračky (dřevěné, textilní)
– instagramová soutěž Krnov šetří přírodu – cílem je zpopularizovat opakované použití obalů v domácnostech
o průběh soutěže – Soutěžící musí vyfotit nákup či svačinu v opakovaně používaných obalech a fotografii zveřejnit na svém instagramovém účtu s hashtagem #krnovsetriprirodu. Z takto označených fotografií bude vybráno deset nej, které budou zveřejněny na facebooku města Krnova. Tři fotografie, které získají nejvíce kladných hodnocení, dostanou rCup, což je opakovaně použitelný kelímek na kávu vyrobený z recyklovaných jednorázových papírových kelímků.

Očekávaný přínos

Konkrétní aktivity kampaně „Krnov – město bez plastů“ jsou zaměřeny jak na pracovníky Městského úřadu v Krnově, tak i na žáky základních a mateřských škol, potažmo širokou veřejnost. Kampaň je postavena na myšlence „začít uvnitř“. To znamená zavádět konkrétní opatření nejprve na úřadě, rozšířit myšlenku celé kampaně do škol a postupně i mezi občany města Krnova, místní organizace a podnikatele, okolní obyvatele i návštěvníky města. Cílem kampaně je oslovit s myšlenkou eliminace plastového odpadu každého jednotlivého člověka.


Trvání závazku: od 04/18/2019 do 12/31/2020Více se dozvíte na: http://www.krnov.cz/