Jihomoravský kraj

Kampaň Jihomoravského kraje nazvaná “#KrajBezPlastu” má za cíl snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití, a to nejen u krajského úřadu, ale také u příspěvkových organizací kraje. Další, neméně důležitou ambicí kampaně, je motivovat k podobnému jednání také podnikatele a obecní a městské úřady v kraji (a jejich prostřednictvím i veřejnost).

Sektor: Veřejný sektor

#KrajBezPlastu >

Výčet opatření

Připojení se k aktivitě #dost bylo plastu schválila rada kraje 17. prosince 2018. Níže jsou uvedena navržená opatření, počítá se s však s tím, že budou dále doplňována:
• ekologicky odpovědné nákupy a zohlednění myšlenek kampaně při realizaci veřejných zakázek,
• důsledné třídění odpadů,
• ekologický nákup pohoštění (voda z vodovodu namísto PET lahví, nepoužívat jednorázové nádobí z plastu, apod.),
• šíření myšlenek kampaně při jednání politické reprezentace kraje se zástupci obcí, měst a podnikatelských subjektů,
• osvěta mezi studenty a žáky škol a jejich zapojení do samolepkové kampaně “#Nepetuj”,
• implementace myšlenek kampaně do krajských dotačních programů,
• osvěta, vzdělávání a motivace zaměstnanců úřadu a krajských organizací formou vzdělávacích akcí,
• úzká spolupráce v této oblasti s tzv. „zdravými municipalitami“, což jsou obce, města a dobrovolné svazky obcí začleněné do Projektu Zdravý kraj

Kampaň je propagována:
• prostřednictvím www stránek Projektu Zdravý kraj https://www.zdravyjmk.cz,
• na Facebooku https://www.facebook.com/ZdravyJMK/
• skupina na Facebooku https://www.facebook.com/groups/KrajBezPlastu/

Očekávaný přínos

Celá kampaň je založena na dobrovolném jednání seznámených osob, založeném na uvědomění si všech problémů, které nadměrná spotřeba jednorázových plastů přináší. Realizace veškerých návrhů vychází z předpokladu, že informovaní, poučení a motivovaní zaměstnanci a externí subjekty, budou sami inklinovat k takovému chování, které produkci plastového odpadu výrazně omezí – což je hlavním cílem a plánovaným přínosem. Kampaň je koncipována tak, aby neznamenala významnější zátěž pro krajský rozpočet. Prvotním cílem je snížení produkce plastového odpadu při činnosti krajského úřadu a jeho příspěvkových organizací. V dlouhodobém hledisku je záměrem kampaně přispět k šíření výše uvedených myšlenek na území celého kraje.


Trvání závazku: od 12/17/2018 do 12/31/2020Více se dozvíte na: https://www.zdravyjmk.cz/l/clanek-s-obrazky/