Kulturní zařízení Kadaň p. o.

Zmírnění a nebo úplné potlačení používání jednorázových plastových obalů a doplňků v kulturní oblasti.

Sektor: Veřejný sektor

Kadaňská kultura bez plastu >

Výčet opatření

Cílem je na všech kulturních akcích již nepoužívat žádné plasty a tímto být příkladem pro ostatní a na našich akcích upřednostňovat jen prodejce, kteří tuto výzvu budou beze zbytku akceptovat. Pro velké kulturní akce již máme zajištěné vratné kelímky a sklo.
Rádi bychom i podpořili použití rozložitelných obalů na psí exkrementy.
Při divadelních představeních chceme vést k odpovědnější spotřebě v oblasti občerstvení i naše hostující umělce.

Očekávaný přínos

Vzhledem k pořádání velkých kulturních akcí v našem městě, bychom rádi nahradili veškeré plastové obaly a doplňky při stravování, obaly recyklovatelnými, př. papírovými a co považujeme za důležité, naučit to i všechny pozvané prodejce. Už v roce 2019 se nám oproti předchozímu roku podařilo ušetřit zhruba 40 % plastových obalů a rádi bychom toto číslo dál zvyšovali.


Trvání závazku: od doVíce se dozvíte na: