Statutární město Chomutov

Přijatými opatřeními chceme snížit používání plastů a motivovat úředníky a občany města k omezení používání plastů a vyššímu třídění odpadu. Podporovat budeme ty, kteří jdou nakupování a životu bez zbytečných obalů naproti.

Sektor: Veřejný sektor

Dost bylo plastu v Chomutově >

Výčet opatření

• Pořídíme další džbánky a sklenice pro běžné použití na odborech a postupně nahradíme plastové láhve, které jsme dosud používali při jednání rady, zastupitelstva a některých jednáních komisí a výborů
• Nebudeme vůbec používat nápoje v PET lahvích.
• Nebudeme kupovat malá balení plastových mlíček, medu, jednorázového baleného cukru.
• Budeme pokračovat ve třídění odpadů (plast, papír, elektro, textil, sklo…)
• Nebudeme používat plastové příbory, lžičky, míchátka.
• Zvýšíme osvětu na MMCH, ale také v organizacích zřizovaných městem a celkově v obci.
• Budeme podporovat bezobalové prodejny ve městě, například propagací jejich aktivit.
• Omezíme používání plastových desek, eurodesek a dalších výrobků z plastu. Budeme pokračovat v elektronizaci úřadu.
• Pořídíme textilní víceúčelové tašky pro zaměstnance a návštěvníku úřadu.
• Budeme iniciovat další opatření v této oblasti a snažit se motivovat zaměstance úřadu i občany města k omezení plastů a plastových obalů.

Očekávaný přínos

Snížení používání plastů a zvýšení separace odpadu.


Trvání závazku: od 05/06/2019 do 12/31/2019Více se dozvíte na: http://www.chomutov-mesto.cz/