Leo Express

Dopravce Leo Express se dobrovolně zavazuje v rámci svých služeb snížit spotřebu jednorázového nádobí a propagovat udržitelné využívání plastů.

Sektor: Firma

Cestování bez zbytečného plastu >

Výčet opatření

Leo Express se zavazuje k těmto opatřením:
– hledání takových řešení, která povedou ke snížení spotřeby jednorázového nádobí, aby se snižoval negativní vliv na životní prostředí;
– v oblasti prevence vzniku jednorázového nádobí se Leo Express zavazuje k omezení spotřeby plastů a dalších obalů (odstranění separátního balení přísad a dalších součástí servírování v cestovních třídách s plastovým nádobím) a zavedení kelímků na opakované použití;
– v oblasti osvěty a informování zákazníků se Leo Express zavazuje k informování zákazníků o své aktivitě ve svých materiálech, zejména v palubním průvodce, palubním magazínu, na webových stránkách a sociálních sítích;
– Leo Express se zavazuje poskytnout MŽP informace o vlastní spotřebě jednorázového nádobí a dvakrát ročně bude MŽP zasílat informační report s přijatými opatřeními.

Příklady již zavedených opatření:
– prodej opakovatelně využitelných kelímků na nápoje;
– poskytování slevy 5,- Kč při využití vlastního kelímku na nápoj;
– omezení vydávání jednorázových plastových kelímků k nápojům;
– nahrazování plastových láhví za skleněné nebo za plechovky.

Očekávaný přínos

Smyslem závazku je přispět k:
– šetření přírodními zdroji surovin, včetně neobnovitelných;
– omezení zatížení životního prostředí jednorázovým nádobím, a to mj. i v souvislosti s jeho obtížnou odbouratelností v životním prostředí;
– snížení spotřeby energií a emisí skleníkových plynů;
– propagaci odpovědnosti podnikatelů a spotřebitelů – občanů za uplatnění principů udržitelného rozvoje;
– zabránění některým nežádoucím procesům spojeným s nesprávným nakládáním s jednorázovým nádobím, které v životním prostředí působí mj. degradaci krajiny a s ní i turistického potenciálu regionů a může mít negativní dopady na konkrétní ekosystémy.


Trvání závazku: od 06/19/2018 do 12/31/2020Více se dozvíte na: http://www.le.cz/