Odolné ekosystémy

Česká krajina prošla ve druhé polovině minulého století výraznou proměnou, a to převážně k horšímu. Ve snaze zjednodušit obdělávání pozemků došlo k likvidaci mezí, alejí a remízků. Následné pěstování několika málo plodin na velkých plochách přineslo potřebu masivního využití umělých hnojiv a pesticidů. Výsledkem je zrychlený odtok vody a její horší kvalita, zesílení eroze a celková degradace půd, výrazné snížení biodiverzity a obecněji vznik fádní a špatně prostupné krajiny.

Postupující změna klimatu nám přinese především změny v rozdělení srážek. Bude méně sněhu i období s mírným, déle trvajícím deštěm. Naopak přibude přívalových dešťů a suchých období. Zpomalení odtoku vody z krajiny zlepšením její schopnosti zadržet srážky je proto pro nás životně důležité. Změna klimatu povede také k dalšímu zhoršení stavu půd a k vyhynutí části původních biologických druhů, nebude-li kompenzována lepší strukturou krajiny a vhodnějšími způsoby hospodaření v ní.

Přijaté dobrovolné závazky

 

Dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030

Odolné ekosystémy | Siemens

Do roku 2030 dosáhne Siemens Česká republika neutrality emisí oxidu uhličitého ve svých aktivitách.

na zkoušku měsíc bez zbytečných plastů

Odolné ekosystémy | Markéta

Ráda bych vyzkoušela, zda lze zvládnout „existovat“ měsíc bez zbytečných plastů.

Příklady dobré praxe

 

Přijměte udržitelný závazek

Udržitelná ČR 2030 je dosažitelná vize.

Stačí, když všichni přispějeme tak, jak umíme. Registrujte svůj závazek a inspirujte druhé.