Odolné ekosystémy

Česká krajina prošla ve druhé polovině minulého století výraznou proměnou, a to převážně k horšímu. Ve snaze zjednodušit obdělávání pozemků došlo k likvidaci mezí, alejí a remízků. Následné pěstování několika málo plodin na velkých plochách přineslo potřebu masivního využití umělých hnojiv a pesticidů. Výsledkem je zrychlený odtok vody a její horší kvalita, zesílení eroze a celková degradace půd, výrazné snížení biodiverzity a obecněji vznik fádní a špatně prostupné krajiny.

Postupující změna klimatu nám přinese především změny v rozdělení srážek. Bude méně sněhu i období s mírným, déle trvajícím deštěm. Naopak přibude přívalových dešťů a suchých období. Zpomalení odtoku vody z krajiny zlepšením její schopnosti zadržet srážky je proto pro nás životně důležité. Změna klimatu povede také k dalšímu zhoršení stavu půd a k vyhynutí části původních biologických druhů, nebude-li kompenzována lepší strukturou krajiny a vhodnějšími způsoby hospodaření v ní.

Přijaté dobrovolné závazky

 

Dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030

Odolné ekosystémy | Siemens

Do roku 2030 dosáhne Siemens Česká republika neutrality emisí oxidu uhličitého ve svých aktivitách.

na zkoušku měsíc bez zbytečných plastů

Odolné ekosystémy | Markéta

Ráda bych vyzkoušela, zda lze zvládnout „existovat“ měsíc bez zbytečných plastů.

Péče o lesy, vysazování stromů

Odolné ekosystémy | Honza Šindelář

Aktivní zapojení do organizovaných akci k obnovení lesů v ČR, případně provádět vlastní akce se stejným účelem.

Přestavba louky na mokřady

Odolné ekosystémy | Markéta

Přestavba travnaté plochy na plochu s přírodním jezírkem a prostorem pro různé rostlinné a živočišné druhy

Za každého zaměstnance strom

Odolné ekosystémy | Skupina ČEZ

Závazek vlastními silami zasadit strom za každého zaměstnance Skupiny ĆEZ v České republice a pomoci tak ke zmírnění klimatických změn a k obnově lesů zničených kůrovcem.

Příklady dobré praxe

 

Přijměte udržitelný závazek

Udržitelná ČR 2030 je dosažitelná vize.

Stačí, když všichni přispějeme tak, jak umíme. Registrujte svůj závazek a inspirujte druhé.