IKEA: Udržitelnost jako součást business modelu

IKEA

Společensky odpovědná firma vyžaduje angažovanost i u svých dodavatelů.

Sektor: Firmy

IKEA: Udržitelnost jako součást business modelu

Společnost IKEA sází na to, že přirozenou součástí společenské odpovědnosti firem je odpovědnost za dodavatelský řetězec.

Důstojné pracovní podmínky, důraz na ochranu přírody a lidského zdraví jsou prioritou společnosti IKEA. A to nejen na vlastní půdě, ale také u spolupracovníků. V tomto směru vyvíjí konkrétní aktivity s cílem, aby se udržitelnost stala součástí business modelu rovněž u všech jejích dodavatelů.

Odpovědní dodavatelé

Nákupní služba IKEA Purchasing Services se věnuje nákupu a logistice. Zároveň spolupracuje s dodavateli výrobci produktů na území České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska nebo Slovinska. Vedle každodenních nákupních aktivit, zlepšování kvality a dostupnosti výrobků pro zákazníky, se soustřeďuje na odpovědné podnikání svých dodavatelských řetězců.

IKEA v oblasti udržitelnosti školí vlastní zaměstnance. Například na téma energetických úspor, předcházení vzniku odpadu, bezpečnosti práce, dostupnosti recyklovaného materiálu apod. Nákupčí se specializují rovněž na pracovní podmínky a životní prostředí. Navštěvují pak výrobní závody svých dodavatelů, kde zjišťují, jak jsou naplňovány principy udržitelnosti.

Na základě těchto návštěv vzniká plán aktivit k dosažení potřebného zlepšení. IKEA každoročně organizuje také školení o udržitelné výrobě, kde její dodavatelé přicházejí referovat o svých výsledcích v oblasti nakládání s odpady a chemikáliemi, hospodaření s vodou a energiemi, šetrnosti výrobních procesů apod. Tato data jsou vyhodnocována podle tzv. indexu udržitelnosti dodavatelů, který je zároveň dobrou motivací ke zlepšení do dalšího roku. Každý dodavatel má vypracovanou vlastní strategii udržitelnosti, kterou konzultuje s odborníkem z IKEA.

Stoprocentní zlepšení

Závazným dokumentem, který nákupčí společnosti předkládají svým dodavatelům k podpisu ke smlouvě o nákupu, je IWAY Standard, obsahující souhlas s požadavky neustálého zlepšování v oblasti udržitelnosti. Tým specialistů na pracovní podmínky a životní prostředí pak měří IWAY při svých návštěvách u dodavatelů. Cílem je dosáhnout u všech dodavatelů stoprocentního zlepšení. Společnost Ikea si jasně uvědomuje, že velké nadnárodní firmy mohou pozitivně ovlivnit udržitelný rozvoj. Podnikání, odpovědné vůči lidem i planetě, je dnes naprosto nezbytné.

IKEA Česká republika získala prestižní ocenění za společenskou odpovědnost a udržitelnost – Cenu za naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN v kategorii Reporting podle SDGs. Odborná porota vyzvedla také edukativní přínos reportovaných aktivit pro veřejnost a jejích kreativní formu v podobě karetní hry, antistresových omalovánek pro dospělé apod. Potvrzením pozitivního vlivu aktivit obchodních domů IKEA na veřejnost byl i výsledek veřejného hlasování soutěže SDGs, kde v kategorii Soukromý sektor skončil projekt „Druhý život nábytku“ na třetím místě.


Cíle udržitelného rozvoje


Více se dozvíte na:

Máte k tomu co říct? Napište.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *