náplň činnosti:

  • příprava každoroční Zprávy premiéra o stavu České republiky pro parlament
  • aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje a příprava Národní strategie udržitelného rozvoje
  • indikátory udržitelného rozvoje (Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje)
  • mezinárodní návaznosti udržitelného rozvoje
  • podpora premiéra v otázkách udržitelného rozvoje v denní agendě
  • podpora stanovisek pro orgány EU z hlediska udržitelného rozvoje
  • vytipovávání slabých míst a neudržitelných jevů v chodu státu a příprava námětů pro jejich řešení
  • analytická funkce z hlediska udržitelného rozvoje
  • zavedení strategického vládnutí (předcházení ztrátě schopnosti se spravovat)
  • efektivní tvorba účinných strategií

Zápisy a materiály z jednání