Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

náplň činnosti:

  • spolupráce na KO1 Lidé a společnost ČR 2030 (Strategický cíl 3 a 4)
  • mainstreaming VUR do strategických a vzdělávacích dokumentů
  • identifikace aktivit a strategických dokumentů realizovaných/aktualizovaných v období 2016-2020 vztahujících se k VUR, jejich (průběžná) konzultace a připomínkování Výborem, na základě těchto stanovisek vydání doporučení ke způsobu strategického ukotvení vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve vzdělávacích dokumentech a aktivitách a postoupení relevantním institucím
  • zajištění průběžné informovanosti a dialogu mezi různými typy rozvojového vzdělání (VUR, EVVO, GRV) s případným promítnutím do požadavků na DVPP
  • tvorba strategického/akčního plánu vzdělávání k udržitelnému rozvoji v ČR
  • konzultace při revizi kurikul

 

Zápisy z jednání

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014