Výbor pro socioekonomický rozvoj

náplň činnosti:

  • Spolupráce na implementaci ČR 2030
  • Pokrytí potřeby SEZ ÚV po expertní konzultaci koncepčních dokumentů horizontální povahy (expertní stanoviska k legislativním i nelegislativním materiálům), z hlediska implementace ČR 2030 je důležité zaměření na KO1 (sociální pilíř) a KO2 (ekonomický pilíř) a také KO6 (dobré vládnutí)
  • Analýza demografických trendů a jejich vlivů na strukturu populace a povahu hospodářství a dopadů na sociální a zdravotní péče.
  • Analýza vztahu vzdělávacího systému a sociální stratifikace.
  • Spolupráce s výborem pro udržitelnou energetiku na tématu čistá mobilita a internalizace externích škod v dopravě.
  • Zhodnocení možností vývoje českého hospodářského modelu a scénáře alternativního vývoje.

Členové výboru pro socioekonomický rozvoj

Předseda: Aleš Chmelař (MZV)

Místopředsedkyně: Jana Simonová

 

Diana Gregorová ČŽL
Miroslav Hájek ČZU
Otakar Hampl MZe
Martin Hronza MPO
renominace MF
Vladimír Kváča Česká evaluační společnost
Jan Mareš MŽP
Daniel Münich CERGE-EI
Jiří Nekovář Confederation Fiscale Européene
Lucie Paličková MV
renominace Zelený kruh
Martin Pělucha VŠE
renominace EGAP
renominace ASO
renominace ČMKOS
Pavel Sulík MPSV
Richard Juřík MŽP
David Škorňa MMR
Jan Žůrek CBCSD

Zápisy z jednání

2018

2017

2016

2015

2014