Výbor pro socioekonomický rozvoj

náplň činnosti:

  • Spolupráce na implementaci ČR 2030
  • Pokrytí potřeby SEZ ÚV po expertní konzultaci koncepčních dokumentů horizontální povahy (expertní stanoviska k legislativním i nelegislativním materiálům), z hlediska implementace ČR 2030 je důležité zaměření na KO1 (sociální pilíř) a KO2 (ekonomický pilíř) a také KO6 (dobré vládnutí)
  • Analýza demografických trendů a jejich vlivů na strukturu populace a povahu hospodářství a dopadů na sociální a zdravotní péče.
  • Analýza vztahu vzdělávacího systému a sociální stratifikace.
  • Spolupráce s výborem pro udržitelnou energetiku na tématu čistá mobilita a internalizace externích škod v dopravě.
  • Zhodnocení možností vývoje českého hospodářského modelu a scénáře alternativního vývoje.

 

Zápisy z jednání

2019

2018

2017

2016

2015

2014