Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu

náplň činnosti:

  • zaměření na KO3 ČR 2030 Odolné ekosystémy
  • koordinace, expertní stanoviska a doporučení k legislativním i nelegislativním materiálům v oblasti krajiny, vody a biodiverzity (směrnice k invazivním druhům, zákon k národním parkům, implementace Národního akčního plánu přizpůsobení se změně klimatu, ochrana půdy, mezinárodní Úmluva o krajině, Úmluva o mokřadech, mezinárodní panel na ochranu biodiverzity, implementace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR 2030, dotační politika v zemědělství a další.)
  • příprava odborných seminářů, konferencí a osvěty s problematikou ochrany biodiverzity, kvality vod a vize krajiny
  • doporučení k problematice domácí i mezinárodní ochrany biologické druhové pestrosti a ochrany ekosystémů
  • doporučení k problematice komplexní ochrany krajiny
  • doporučení k problematice kvality vod a problematiky přirozeného záchytu vody v krajině, v půdě a k revitalizaci říčních toků

 

Zápisy z jednání

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014