Výbor pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji

náplň činnosti:

  • spolupráce na klíčové oblasti 5 – Globální rozvoj a klíčové oblasti 6 – Dobré vládnutí ČR 2030, sledování činnosti WP ASD 2030, koordinace pozic k významným agendám (příprava rámcové pozice k A 2030)
  • koordinace institucionálního zajištění realizace opatření, která vzejdou z  implementačního plánu Strategického rámce Česká republika 2030 a z doporučení ke koherenci politik pro udržitelný rozvoj
  • metodická a odborná spolupráce s MZV v oblasti sledování koherence politik pro udržitelný rozvoj
  • sledování a vyhodnocování implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice v oblasti vnitřních i vnějších politik

 

Zápisy z jednání

2017

2016

2015

2014