Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje

náplň činnosti:

  • zaměření na indikátorové sady A 2030, ČR 2030 a kvality života – baseline, reporting a interpretace, příp. konzultace zadání VZ v této věci
  • dopracování tzv. šedých indikátorů a další práce na indikátorové sadě ke Strategickému rámci Česká republika 2030 v rámci přípravy a realizace implementačního plánu
  • příprava dat a reporting dat pro potřeby Strategického rámce ČR 2030 a diskuse k interpretaci indikátorů
  • finalizace mapování vývoje indikátorové sady k Agendě 2030 a mapování ostatních mezinárodních aktivit v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje, zejména posouzení relevance a dostupnosti dat k indikátorové sadě k Agendě 2030
  • oponentní posuzování analýzy k pilotnímu měření kvality života, které připravuje Odbor pro udržitelný rozvoj
  • vymezení odpovědných institucí pro stanovení gescí k jednotlivým indikátorům Agendy 2030 a jejich koordinace

 

Zápisy z jednání

2019

2018

2017

2016